Spośród największych firm na rynku, które wzięły udział w rankingu, symptomatyczne jest, że tylko dwie są spoza Warszawy - HLB Frąckowiak i Wspólnicy z Poznania oraz Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej z Łodzi. Fakt ten potwierdza to, co wiadomo od lat. Po pierwsze, że rynek warszawski jest pod względem doradztwa podatkowego rynkiem największym oraz że właśnie w stolicy koncentruje się doradztwo dla licznych firm i korporacji polskich i międzynarodowych. Konsekwencją tej koncentracji jest nie tylko skupienie największej liczby doradców podatkowych, głównie w firmach wielkiej czwórki, co wprost wynika z rankingu, ale także duża konkurencja. Przy czym cztery największe firmy nie konkurują ze sobą ceną, ale przede wszystkim jakością usług. Co więcej, duże firmy i przedsiębiorstwa polskie i międzynarodowe stawiały sobie często za punkt honoru korzystanie z usług jednej z firm wielkiej czwórki. Po piętach wielkiej czwórki starają się jednak deptać pozostałe duże firmy. Spowodowane jest to dążeniem do zapewnienia najwyższych standardów doradztwa, takich, które funkcjonują od lat w czterech największych firmach doradczych.

Jakość usług

Na jakość usług w swoich firmach zwracają uwagę wszyscy partnerzy dużych firm. Paweł Tomczykowski, partner w Ożóg i Wspólnicy, uważa, że rynek profesjonalnych usług doradztwa podatkowego to działalność, w której jakość jest oczywistą wartością. Jacek Kędzior, szef zespołu Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, zwraca uwagę, że najwyższe kompetencje doradców są jedynie punktem wyjścia do spełnienia oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Jerzy Martini, doradca podatkowy Baker & McKenzie stwierdza z kolei, że kluczem do najwyższej jakości usług doradztwa podatkowego jest specjalizacja nie tylko tematyczna (PIT, CIT, VAT), ale i branżowa.

- Jakość świadczonych usług oraz monitorowanie poziomu satysfakcji klientów to podstawowe elementy sukcesu naszej firmy - uważa Marek Metrycki, partner zarządzający działem Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Same standardy, nawet najwyższe, to jednak nie wszystko, aby odnieść sukces na rynku. Potrzebni są ludzie, którzy je będą stosować. Wszyscy partnerzy dużych firm podkreślają rolę pracowników z uprawnieniami w przyjętej przez firmę strategii działania.

- Usługi doradcze nie mogą być wykonywane przez anonimowe zespoły, tu liczy się autor w sensie dosłownym i jego wiarygodność - podkreśla prof. Witold Modzelewski, prezes Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych. Iwona Smith, partner zarządzający działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że ubiegły rok był dla firmy okresem dynamicznego wzrostu pod względem wypracowanych wyników finansowych, jak i rozmiaru organizacji.

- Przekroczyliśmy liczbę 100 doradców podatkowych, a kolejni pracownicy działu planują zdobycie licencji. Jest to odpowiedź na duże zapotrzebowanie rynku na profesjonalne doradztwo podatkowe - powiedziała Iwona Smith. Tomasz Michalik, partner MDDP Michalik, Dłuska Dziedzic i Partnerzy, jako jedną z przyczyn powodzenia na rynku wymienia zgromadzenie w firmie najwyższej klasy doradców. Również dr André Helin, prezes BDO, stwierdził, że aby sprostać wymogom, które stawiają przed firmą klienci, w codziennym zarządzaniu nie można iść drogą na skróty.

- Liczą się tu: konsekwentna polityka kadrowa i stałe poszerzanie wiedzy - uważa prezes BDO. W tym ostatnim zadaniu znaczną rolę odgrywa wewnętrzny dział szkoleń, z których mogą skorzystać i korzystają pracownicy BDO.

Lepsze wyniki firmy z osiągnięciami pracowników łączy także Peter Kay, szef doradztwa podatkowego KPMG.

- KPMG to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dużych firm doradztwa podatkowego działających na polskim rynku. Na koniec roku 2007 liczba pracowników merytorycznych sięgnęła 229 osób - stwierdził Peter Kay. Należy wyjaśnić, że w podanej liczbie sporą część stanowią konsultanci podatkowi, którzy nie posiadają jeszcze uprawnień doradcy podatkowego. Zatrudnianie konsultantów to jednak jedna z cech charakterystycznych dla dużych i największych firm. Nie można jednak zapomnieć, że jedynie osoby uprawnione do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a zatem pracownicy z uprawnieniami, mogą doradzać klientom.

Specjalizacja doradców

Odbiorcami usług doradczych omawianej grupy firm są bardzo często klienci zagraniczni. Firma musi więc mieć w swoich szeregach doradców, którzy posiadają niezbędny zasób wiedzy i umiejętności. Przykładowo Roedl & Partner koncentruje się na doradzaniu firmom z niemieckiego obszaru językowego. Dlatego - jak podkreśla dr Marcin Jamroży, associate partner z Roedl&Partner - w skład zespołów doradztwa podatkowego wchodzą polscy i niemieccy specjaliści, którzy łączą doskonałą znajomość prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego z praktycznymi doświadczeniami w kontaktach z władzami skarbowymi wielu państw. Iwona Smith z PricewaterhouseCoopers przyznaje natomiast, że poza dalszym rozwijaniem specjalizacji branżowych, firma zbudowała największą na rynku liczbę zespołów dedykowanych do obsługi klientów z różnych krajów, np. zespół ds. obsługi klientów niemieckich, francuskich, czy też koreańskich.

Istotna etyka

Aby spełniać najwyższe kryteria i standardy, trzeba wypełnić najwyższe kryteria etyczne, na co zwracają uwagę prof. Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych oraz Tomasz Michalik z MDDP.

- Sądzę, że o zaufaniu klientów decyduje przede wszystkim brak anonimowości usługodawcy, przejrzystość jego działań oraz struktury, a zwłaszcza gwarancja przestrzegania tajemnicy zawodowej - powiedział prof. Witold Modzelewski. Zwraca on uwagę, że struktura firmy doradczej musi budzić zaufanie, ponieważ podatnik musi mieć pewność, że usługodawca gwarantuje pełnię tajemnicy zawodowej. Zarządzenie tą działalnością - jego zdaniem - w dużych organizacjach jest czymś wyjątkowo trudnym.

Tomasz Michalik podkreśla natomiast, że klienci doceniają fakt, że firma kieruje się najwyższymi standardami etycznymi.

* dane dla doradztwa podatkowego w ramach Ernst & Young oraz Ernst & Young Usługi Księgowe

** dane nie obejmują całości usług doradczych Grupy ISP; w skład Grupy wchodzą: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt, Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny (wyłączony został Małopolski Instytut Studiów Podatkowych)

*** w skład Grupy wchodzą: Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, Kancelaria Podatkowa Irena Ożóg oraz Ożóg i Wspólnicy Oddział w Warszawie (wyłączone zostało Centrum Edukacji - Irena Ożóg)