ANALIZA

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, po przekroczeniu którego traci się prawo do tej formy rozliczeń, wynosi 506 625 zł. Mimo że jest to limit w 2009 roku, ma on zastosowanie do przychodów 2008 roku. Aby zobrazować tę zasadę, posłużmy się przykładem. Jeśli przychody ryczałtowca w grudniu 2008 r. przekroczyły 506 625 zł, od 1 stycznia 2009 r. stracił on prawo do rozliczeń w tej formie. Od początku 2009 r. powinien rozliczać się na zasadach ogólnych, tj. według skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc., jeśli oczywiście nie wybrał opodatkowania 19-proc. liniowym PIT.

- W Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów i w Urzędzie Skarbowym w Garwolinie, urzędnicy informują, że przekroczenie limitu przychodów w wysokości 506 625 zł dotyczy przychodów osiągniętych w 2009 roku. To wprowadzanie podatników w błąd - stwierdza pani Alicja w rozmowie z GP.

Z drugiej strony urzędnicy skarbowi dzwonią do naszej redakcji i informują, że to podatnicy nie wiedzą, jak stosować limit dla ryczałtu.

Jednym słowem: kłopoty z limitem mają i podatnicy, i urzędnicy. A trzeba wiedzieć, że niewłaściwie stosowanie tego limitu może drogo kosztować - i to podatnika. Rozliczanie się na zasadach ryczałtu po przekroczeniu limitu przychodów to błąd. Przez takie błędne rozliczanie u podatnika może powstać zaległość podatkowa, od której dodatkowo będzie trzeba zapłacić odsetki. To nie koniec. Za tego typu pomyłki fiskus może nałożyć na podatnika kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Zasada ustawowa

Radosław Kowalski, doradca podatkowy, stwierdza, że ryczałt może być opłacany jedynie pod tym warunkiem, że w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnicy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. euro.

Nie może budzić wątpliwości to, że z powołaną kwotą (równowartość 150 tys. euro) porównuje się wyłącznie przychody poprzedniego roku.

- To, jak wysokie są przychody danego roku, wpłynie na istnienie lub brak prawa do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale następnego roku - podkreśla Radosław Kowalski.

Dodaje, że nawet jeżeli w 2009 roku przychody podatnika przekroczą, i to nieważne czy o 1 zł, czy o pięciokrotność, równowartość 150 tys. euro, w żaden sposób nie wpłynie to na prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2009 roku.

- Może to się wydawać nie do końca sprawiedliwe, ale tak właśnie przewidział to ustawodawca podatkowy - tłumaczy Radosław Kowalski.