Od dziś stopa kredytu lombardowego wynosi 5,75 proc., co oznacza, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie wynosić 11,5 proc. zamiast dotychczasowych 13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła na wczorajszym posiedzeniu stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Skutkiem decyzji RPP jest obniżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Stawka odsetek za zwłokę ulega obniżeniu lub podwyższeniu w stopniu odpowiadającym obniżeniu lub podwyższeniu podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, poczynając od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie.

Dodatkowo od 1 stycznia 2009 r. podatnicy, którzy złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w ciągu siedmiu dni od złożenia korekty wpłacą wynikającą z niej zaległość podatkową, mają prawo zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. ich normalnej wysokości. Po obniżce stóp procentowych obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi zatem 8,63 proc. w skali roku.

Warto śledzić wysokość odsetek należnych fiskusowi, bo muszą być one wpłacane bez wezwania organu podatkowego.