Od 1993 r. VAT był nowelizowany prawie 40 razy. Jest to jedna z najczęściej zmienianych ustaw w polskim prawie.

Sędzia Bącal podawał na wtorkowym seminarium przykłady przepisów o VAT, zmienionych w grudniu ub.r. pod wypływem wyroków sądowych. Jedną z najważniejszych jest rezygnacja z powiązania kosztów w podatku dochodowym związanych np. z wydatkami na reprezentację, a odliczeniem w VAT.

Powiązania polegały na tym, że jeżeli wydatek nie został uznany przez urzędników skarbowych za bezpośrednio powiązany z działalnością firmy, która go poniosła, to nie mógł być kosztem w podatku dochodowym. W następstwie tego przedsiębiorca nie mógł odliczyć VAT związanego z tym wydatkiem, co było wprost sprzeczne z prawem unijnym.

Obecnie przepisy zostały zmienione i to, czy wydatek jest kosztem w podatku dochodowym, czy nie, nie ma znaczenia dla VAT.

"Stosunkowo szybko należy spodziewać się kolejnej nowelizacji"

Jak zauważył dziś sędzia Bącal "stosunkowo szybko należy spodziewać się kolejnej nowelizacji, przynajmniej jeśli chodzi o podatek od wywozu towarów do UE".

Wskazywał na to, że "obecnie urzędy skarbowe, głównie dla własnej wygody, nakazują płacić 22 proc. VAT firmom sprzedającym towary do Unii, jeżeli w dniu ich wywozu nie mają dokumentów potwierdzających ten fakt". Zdaniem sędziego, "taki wywóz powinien być ujęty w ewidencji podatkowej, ale nie trzeba od razu płacić od niego 22 proc. VAT".