Zwiedzanie stadionu piłkarskiego z możliwością wstępu do klubowego muzeum to usługa kompleksowa, którą trzeba rozliczyć według jednej stawki VAT. Nie ma znaczenia to, że można wyodrębnić cenę obu świadczeń.Ważne jest ścisłe powiązanie ze sobą obu usług: podatnik nie zwiedziłby muzeum, gdyby nie wszedł wcześniej na stadion – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie spółki zarządzającej stadionem Ajaxu Amsterdam. Wyrok, choć dotyczy sprawy holenderskiej, ma duże znaczenie dla polskich podatników. Niejednokrotnie toczą oni spory o to, czy dwie usługi traktować odrębnie, czy jako jedną, kompleksową.
Chodziło o spółkę wynajmującą słynną arenę futbolową innym podmiotom, które urządzają tam zawody sportowe, organizują koncerty itd. W przerwach między takimi wydarzeniami zainteresowani mogą odpłatnie zwiedzić stadion i wejść do klubowego muzeum.
Spółka uznała, że skoro wstęp do muzeum jest oferowany niezależnie od oprowadzania po stadionie, to można go rozliczać według obniżonej stawki VAT. Tłumaczyła, że choć bilet kosztuje 10 euro, to bez problemu dałoby się wyodrębnić cenę wstępu do muzeum (kosztowałby 3,5 euro).
Innego zdania był holenderski fiskus. Stwierdził, że spółka świadczy usługę kompleksową, której głównym elementem jest oprowadzanie po stadionie, a nie opcjonalny wstęp do muzeum. Od całej więc wpłaty za wycieczkę powinna odprowadzać VAT według podstawowej stawki.
Gdy spór trafił przed holenderski sąd najwyższy, ten postanowił spytać o to unijny trybunał. Zwrócił uwagę na niektóre wyroki TSUE (sygn. C-251/05 z 6 lipca 2006 r.), z których wynika, że poszczególne składniki jednego świadczenia mogą w niektórych okolicznościach podlegać różnym stawkom VAT. Trzeba tylko się upewnić, że nie dochodzi w ten sposób do zakłócenia konkurencji między świadczącymi usługi, a cena świadczenia nie jest sztucznie zawyżona.
TSUE nie miał jednak wątpliwości, że w tej sprawie rację miał holenderski fiskus. Potwierdził, że spółka świadczy usługę kompleksową, którą musi rozliczać według podstawowej stawki VAT. Nie ma znaczenia to, że można wyodrębnić cenę obu świadczeń, skoro są one na tyle ściśle ze sobą związane, iż jakikolwiek podział byłby sztuczny – orzekł TSUE.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 stycznia 2018 r., sygn. akt C-463/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia