Wzrosły kwoty grzywien i kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Powodem jest podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).
W 2018 roku maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe może wynieść nawet 20 mln 160 tys. zł. Najwyższa kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynieść 42 tys. zł.
Aktualne stawki (w zł)
Kary za wykroczenia skarbowe
2017 r. 2018 r.
Kwota uszczuplenia kwalifikowana jako wykroczenie do 10 000 do 10 500
Grzywna wymierzana mandatem z urzędu skarbowego od 200 do 4000 od 210 do 4200
Grzywna orzeczona przez sąd wyrokiem od 200 do 40 000 od 210 do 42 000
Grzywna wymierzana przez sąd nakazem od 200 do 20 000 od 210 do 21 000
Kary za przestępstwa skarbowe
Stawka dzienna od 66,66 do 26 664 od 70 do 28 000
Grzywna wymierzana przez sąd wyrokiem od 666,60 do 19 198 080 od 700 do 20 160 000
Grzywna wymierzana nakazem karnym od 666,60 5 332 800 od 700 do 5 600 000