W 2018 roku maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe może wynieść nawet 20 mln 160 tys. zł. Najwyższa kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynieść 42 tys. zł.

Aktualne stawki (w zł)

Kary za wykroczenia skarbowe

2017 r.

2018 r.

Kwota uszczuplenia kwalifikowana jako wykroczenie

do 10 000

do 10 500

Grzywna wymierzana mandatem z urzędu skarbowego

od 200 do 4000

od 210 do 4200

Grzywna orzeczona przez sąd wyrokiem

od 200 do 40 000

od 210 do 42 000

Grzywna wymierzana przez sąd nakazem

od 200 do 20 000

od 210 do 21 000

Kary za przestępstwa skarbowe

Stawka dzienna

od 66,66 do 26 664

od 70 do 28 000

Grzywna wymierzana przez sąd wyrokiem

od 666,60 do 19 198 080

od 700 do 20 160 000

Grzywna wymierzana nakazem karnym

od 666,60 5 332 800

od 700 do 5 600 000