Wzrosły kwoty grzywien i kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. Powodem jest podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2100 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).
W 2018 roku maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe może wynieść nawet 20 mln 160 tys. zł. Najwyższa kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynieść 42 tys. zł.
Aktualne stawki (w zł)