Prokuratorzy zajmują samochody, samoloty, biżuterię, pieniądze, akcje i udziały w firmach. Ubiegłoroczny efekt przepisów o konfiskacie rozszerzonej to ok. 500 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym – łącznie na ok. 400 mln zł.
Większość dotyczy wyłudzeń podatkowych i karuzel VAT.
Przepisy o konfiskacie rozszerzonej pojawiły się w kodeksie karnym od 27 kwietnia 2017 r., a dane za ubiegły rok są na razie szacunkowe.