Podatnicy opłacający w 2008 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą najpóźniej 2 lutego 2009 r. złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-28. Mimo że zgodnie z przepisami ustawy o podatku zryczałtowanym termin ten normalnie przypada 31 stycznia, to w tym roku ostatni dzień stycznia przypada w sobotę, stąd przesunięcie terminu na najbliższy dzień roboczy - czyli poniedziałek 2 lutego.

W zeznaniu PIT-28 ryczałtowcy mają prawo uwzględnić praktycznie wszystkie ulgi i odliczenia, jakie w swoich zeznaniach uwzględniają podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali PIT (w rozliczeniu za 2008 rok jeszcze ze stawkami 19, 30 i 40 proc.). W związku z tym, że wszelkie ulgi podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, aby z nich skorzystać, podatnicy muszą spełnić wszystkie przewidziane w ustawach warunki. Ich niespełnienie pozbawia prawa do wykorzystania odliczenia.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik podatkowy w eGP.