Gdy ustawa o opłacie recyklingowej była konsultowana, Ministerstwo Środowiska informowało, że nie będzie od niej podatku. Teraz resort finansów wyprowadza wszystkich z tego błędu.
Nasz artykuł „Fiskus zarobi ćwierć miliarda złotych na sprzedaży foliówek” (DGP nr 245/2017) wywołał ogromny niepokój wśród firm. Po raz pierwszy, na niespełna dwa tygodnie przed wejściem w życie przepisów o opłacie recyklingowej, przedsiębiorcy dowiedzieli się, że będzie od niej jednak VAT. To duży problem nie tylko dla handlu, ale i dla producentów oprogramowania.
Niektórzy muszą je teraz szybko zmieniać.

Jeden resort tak, drugi inaczej

Dotychczas bowiem kierowali się zapewnieniami Ministerstwa Środowiska, że VAT od opłaty nie będzie. W oparciu o to przygotowywali oprogramowanie i dostosowywali kasy fiskalne.
Resort środowiska dwukrotnie wypowiadał się w sprawie podatku od opłaty recyklingowej – raz w zestawieniu uwag z opiniowania projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami, drugi raz w czasie uzgodnień międzyresortowych. Za każdym razem tłumaczył, że „opłata recyklingowa nie będzie podlegała podatkowi VAT.”
Przedsiębiorcy nie poprzestawali jednak na tym i jeszcze na etapie prac nad projektem pytali w Ministerstwie Finansów, czy to stanowisko jest aktualne. W odpowiedzi MF informowało jedynie, że „przy założeniu, że opłata recyklingowa (...) nie podlega podatkowi VAT, opłata ta nie podlega również ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących”.
Jednocześnie resort nie podważał wyjaśnień Ministerstwa Środowiska.

Będzie oficjalne stanowisko

Dopiero teraz, po zadaniu Ministerstwu Finansów pytania przez naszą redakcję, okazało się, że od opłaty recyklingowej będzie VAT, co musi być uwidocznione na paragonie fiskalnym.
Przepisy, które zobowiążą sklepy do doliczania 20 gr opłaty recyklingowej do każdej jednorazowej torebki, będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. W praktyce jednak wyniesie ona wraz z VAT 25 gr.
Czasu zostało więc niewiele i firmy muszą na gwałt zmieniać oprogramowanie oraz dostosowywać kasy fiskalne do wykładni MF. Wcześniej jednak wolałyby, żeby minister finansów wydał w tej sprawie interpretację ogólną.
Resort zapewnił redakcję DGP, że opublikuje oficjalny komunikat na swojej stronie internetowej. Jednocześnie podtrzymał wcześniejsze stanowisko:
„Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 1 w zw. z ust. 1 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje także podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty VAT). Ta opłata powinna zatem zostać wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu dostawy określonego rodzaju toreb z tworzywa sztucznego”.
Tym samym MF nie zgadza się z argumentami ekspertów, prezentowanymi na naszych łamach, że opłata recyklingowa nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT, bo przedsiębiorca, naliczając opłatę recyklingową, działa jako inkasent. Pobiera ją jedynie od konsumenta i odprowadza do budżetu państwa.

Nie ten resort

Ministerstwo Środowiska nie odpowiedziało na pytanie DGP, na jakiej podstawie informowało o braku VAT od opłaty recyklingowej. Odesłało nas do Ministerstwa Finansów jako resortu kompetentnego w sprawach podatkowych.
Z szacunków MŚ wynika, że w 2019 r. do państwowej kasy wpłynie z tytułu opłaty recyklingowej ponad 1,1 mld zł. Ale wcześniej, bo już w trakcie 2018 r., budżet otrzyma z tego tytułu 23 proc. VAT, czyli – jak wyliczyliśmy – ok. 262 mln zł. Sprzedawcy będą bowiem musieli odprowadzać VAT na bieżąco, a nie – jak opłatę recyklingową – dopiero po zakończeniu roku.
W praktyce podatek od opłaty obciąży więc kieszeń klienta.

Powtarzający się problem

Rozbieżne interpretacje resortów w sprawie VAT od opłaty recyklingowej to kolejny przypadek, gdy przedsiębiorcy ponoszą konsekwencje niezgodnych stanowisk państwowych instytucji. Niedawno zakończył się trwający od kilku lat koszmar firm hydrotechnicznych. Najpierw urzędy morskie nakazywały im składać oferty na ochronę brzegów morskich bez VAT. Potem urząd skarbowy zażądał od nich podatku. Przedsiębiorcy wygrali dopiero w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus nie wyciśnie VAT z Bałtyku” (DGP nr 240/2017).
262 mln zł tyle VAT od opłaty recyklingowej może wpłynąć w 2018 r . do budżetu państwa