RAPORT

Szwecja jest krajem, w którym obowiązuje wiele form wspierania rodzin w procesie wychowywania dzieci. Celem prowadzonej polityki prorodzinnej jest zredukowanie różnic finansowych między osobami, które zdecydowały się na pozostanie w domu i wychowywanie dzieci oraz między osobami pracującymi.

- W Szwecji rodzicom przysługują zasiłki na każde dziecko aż do ukończenia 16 roku życia, a powyżej 16 lat zasiłki edukacyjne, jeżeli dziecko nadal się uczy - wskazała Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Jak wyjaśniła, zasiłek ten w wymiarze podstawowym wynosi 1050 koron szwedzkich (SEK) miesięcznie (ok. 430 zł.) i jest zwolniony z opodatkowania. Jednocześnie promuje się rodziny wielodzietne. W takich wypadkach wypłacana jest dodatkowa kwota, która wynosi odpowiednio: przy dwójce dzieci - 100 SEK (ok. 41 zł), przy trójce dzieci - po 354 SEK (ok. 145 zł), na czwarte dziecko - 860 SEK (ok. 352 zł), a na piąte (i większej liczbie) - 1050 SEK.

Jak podkreśliła Sylwia Janek, doradca podatkowy, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, szwedzcy rodzice mogą liczyć na 480 dni płatnego urlopu rodzicielskiego, z czego 60 dni przysługuje matce, 60 dni ojcu, a resztę mogą rozdysponować dowolnie między siebie. Wynagrodzenie za okres 390 dni takiego urlopu oblicza się na bazie dochodu będącego podstawą do obliczenia zasiłku chorobowego (80 proc. dochodu).

- Rodzice, którzy osiągają małe dochody lub nie mają ich wcale, otrzymują wsparcie od państwa w wysokości 180 SEK za każdy dzień (ok. 41 zł). Po tym okresie rodzic może pozostać w domu z dzieckiem przez kolejne 90 dni, otrzymując wynagrodzenie w tej samej wysokości. Dodatek ten może być wypłacany w każdym czasie, aż do ukończenia przez dziecko 8 lat - tłumaczyła Sylwia Janek.

Dodała, że w przypadku choroby prawo szwedzkie przewiduje do 120 dni w roku płatnej opieki nad dzieckiem. Dodatkowo młodzi rodzice są uprawnieni do otrzymania jednorazowej kwoty dodatku pieniężnego z tytułu narodzin dziecka. Wysokość tego dodatku zależy od ich dochodów.

- Państwo szwedzkie udziela również wsparcia finansowego rodzicom samotnie wychowującym dzieci poprzez zapewnienie dodatków alimentacyjnych - wyjaśniła Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Jak tłumaczyła, dodatek taki może być wypłacany na dziecko, którego rodzice nie mieszkają razem. Maksymalna kwota to 1273 SEK (ok. 521 zł) na jedno dziecko miesięcznie. Rodzic, który zobowiązany jest płacić alimenty, a tego nie czyni, musi oddać państwu całą lub część kwoty dodatku alimentacyjnego. Kwota ta wynika z ostatniego zeznania podatkowego oraz liczby dzieci, na które musi łożyć pieniądze.

Według niej, polityka prorodzinna w Szwecji wspiera również rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznej opieki przez minimum sześć miesięcy lub posiadają taki stopień niepełnosprawności, który wymaga dodatkowych nakładów finansowych (np. ubrania, specjalna dieta). Zasiłek opiekuńczy wynosi maksymalnie w 2007 roku 8396 SEK miesięcznie (ok. 3436 zł) i może być wypłacany do czerwca tego roku, w którym dziecko ukończy 19 lat. Później może ubiegać się o zasiłek dla niepełnosprawnych. Co ciekawe, zasiłek opiekuńczy jest opodatkowany, natomiast wartość zwróconych wydatków poniesionych na dziecko niepełnosprawne już nie.