Wielka Brytania nie oferuje wielu odliczeń w swoim systemie podatkowym. Nie ma oddzielnej ulgi na naukę, ale wydatki edukacyjne w rodzinie mogą być rekompensowane w ramach otrzymanych od fiskusa kwot. W pewnych okolicznościach podatnicy mogą ubiegać się o tzw. kredyt podatkowy na dziecko (child tax credit) lub kredyt podatkowy dla pracujących rodzin (working tax credit).

Nie jest to typowe odliczenie podatkowe, gdyż wspomniane kredyty stanowią regularne, nieopodatkowane, bezzwrotne wypłaty dokonywane przez urzędy skarbowe na rzecz uprawnionych osób w celu pokrycia kosztów utrzymania rodziny (w tym edukacji dzieci).

Na dziecko

O kredyt podatkowy na dziecko mogą ubiegać się rodziny posiadające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko. Wysokość otrzymanej kwoty zależy głównie od liczby dzieci i dochodu rodziny. Przy założeniu, że łączny roczny dochód rodziny nie przekracza 10 tys. funtów, z urzędu może ona otrzymać 2240 funtów w przypadku posiadania jednego dziecka, 3930 funtów przy dwójce dzieci lub 5625 funtów przy trójce.

Wyższe kwoty przysługują, gdy dziecko ma mniej niż rok lub jest niepełnosprawne. O otrzymaniu kredytu na dziecko decyduje przede wszystkim wysokość dochodu rodziców przypadająca na rodzinę. Takie dofinansowanie przysługuje, gdy rodzina zarobi nie więcej niż 66 tys. funtów rocznie, przy dziecku poniżej jednego roku, oraz nie więcej niż 58 tys. funtów rocznie przy posiadaniu starszych dzieci.

Dla rodzin

O kredyt podatkowy dla pracujących rodzin mogą ubiegać się osoby o niskich dochodach, niezależnie od tego, czy posiadają dzieci. Ma on na celu wsparcie osób pracujących zawodowo o niskim dochodzie rocznym. Kredyt dla pracujących rodzin jest przyznawany pracownikom najemnym, jak również prowadzącym własną działalność, w tym na zasadzie samozatrudnienia.

ZAPOMOGI DLA RODZIN

Wielka Brytania przyznaje rodzinom:

•  kredyt podatkowy na dziecko (child tax credit)

•  kredyt podatkowy dla pracujących rodzin (working tax credit).

WAŻNE ADRESY

Więcej informacji:

www.taxcredits.inlandrevenue.gov.uk, www.britaintown.com