Do sejmu trafił projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT (druk 2056), który przewiduje wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2015 r. w/s C-678/13 (stwierdzający brak możliwości stosowania stawki obniżonej dla niektórych towarów zw. z szeroko rozumianą ochroną zdrowia).

Trybunał orzekł, że nasz kraj powinien podnieść do 23 proc. stawkę VAT na niektóre wyroby medyczne

- W związku z niezwykle dużym zainteresowaniem dotyczącym potencjalnego wpływu tej zmiany na opodatkowanie podatkiem VAT prezerwatyw uprzejmie informuję, że zgodnie z obecnie obowiązującymi i niezakwestionowanymi przez Trybunał przepisami ustawy o VAT obniżoną stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się m.in. do dopuszczonych do obrotu na terytorium RP wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - poinformował Wojciech Śliż, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.

Ww. ustawa za wyroby medyczne uznaje m.in. artykuły przeznaczone do stosowania u ludzi w celu regulacji poczęć (art. 2 pkt 38 ustawy). Prezerwatywy spełniają definicję wyrobu medycznego, ich sprzedaż zatem – jako wyrobów medycznych - będzie nadal opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 8% - zapewnił dyrektor.