RAPORT

Ustawodawca hiszpański wprowadził różne ulgi podatkowe, które mają na celu wspomóc rodziny posiadające dzieci. Z informacji Łukasza Karwackiego, konsultanta w Dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, wynika, że ulgi podatkowe w Hiszpanii przybierają formę kwot, które można odliczyć od dochodu.

- Kwota odliczana z tytułu posiadania pierwszego dziecka to 1,8 tys. euro. Rodziny posiadające drugie dziecko mogą odliczyć dodatkowo 2 tys. euro. Trzecie dziecko uprawnia do odliczenia kolejnej kwoty: 3,6 tys. euro, natomiast czwarte i każde następne to możliwość odliczenia dodatkowo 4,1 tys. euro. System ten powoduje znaczne zmniejszenie wysokości obciążenia podatkowego rodzin wielodzietnych - argumentował Łukasz Karwacki.

Dodał, że wspomniana zachęta dla rodziców, posiadających małe dzieci, skonstruowana jest jako dodatkowa kwota odliczana od dochodu. Oprócz kwot odliczanych z tytułu posiadania dziecka występuje w hiszpańskim systemie podatkowym także kwota odliczalna z tytułu posiadania dziecka mającego mniej niż trzy lata. Wysokość tej kwoty to 2,2 tys. euro.

Mieszkanie z krewnymi

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, zwróciła uwagę, że charakterystycznym dla Hiszpanii rozwiązaniem jest kwota odliczalna od dochodu dla rodzin, które żyją razem ze starszymi krewnymi, których dochód nie przekracza 8 tys. euro rocznie.

- Wysokość kwoty jest zależna od wieku krewnego, którego rodzina utrzymuje. Gdy krewny ma powyżej 65 lat, do odliczenia przysługuje kwota 900 euro, natomiast powyżej 75 lat jest to 1,1 tys. euro - tłumaczyła Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Wyjątki regionalne

Eksperci PricewaterhouseCoopers podkreślali, że charakterystyczną dla Hiszpanii cechą, mającą wpływ na kształt systemu podatkowego, jest autonomia poszczególnych regionów w ustalaniu szczegółowych ulg i zwolnień. W konsekwencji podane kwoty mogą być podwyższone przez władze regionalne. Mogą one także zmieniać kształt i wysokość obciążeń innych podatków.

- Dla przykładu w kraju Basków, podobnie jak w Polsce, najbliższa rodzina zwolniona jest od podatku od spadków i darowizn, natomiast region Nawarra znany jest z wyższych, od ustawowego minimum, kwot odliczalnych z tytułu posiadania dziecka - wskazała Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Preferencje dla małżonków

Hiszpański system podatkowy przewiduje, że alimenty płacone przez małżonka niewychowującego dziecka drugiemu małżonkowi nie są wliczane do dochodu do opodatkowania.

Jak wskazał Łukasz Karwacki, podobnie jak w Polsce, w Hiszpanii możliwe jest łączne rozliczanie się małżonków, które daje dużą korzyść podatkową małżeństwom, w których jedno z małżonków ma znacznie mniejsze dochody lub w ogóle nie pracuje. Korzyść ta spowodowana jest wysoką kwotą wolną od podatku (stawka państwowa to 5050 euro). Jest ona zwiększana także w wypadku przekroczenia wieku 65 i 75 lat.

Ważne!

Hiszpański ustawodawca przewidział różne formy pomocy rodzinom najbiedniejszym. Na każde dziecko wychowywane w rodzinie lub przez rodzica o odpowiednio niskich dochodach przysługuje zapomoga w wysokości nieprzekraczającej 291 euro