RAPORT

Do ulgi prorodzinnej we Włoszech uprawnieni są w danym miesiącu podatnicy, których małżonkowie oraz dzieci nie uzyskały w roku podatkowym dochodu brutto przekraczającego łącznie 2840,51 euro. Jak wyjaśnił Łukasz Bączyk, konsultant w PricewaterhouseCoopers, jeżeli przykładowo małżonek podatnika zarabia miesięcznie 500 euro brutto, w okresie od stycznia do maja, podatnik będzie miał prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej.

- Skoro w czerwcu skumulowany dochód małżonka wyniesie 3 tys. euro, utraci on prawo do ulgi już w tym miesiącu - tłumaczył Łukasz Bączyk.

Wysokość ulgi...

Kwota, o którą można obniżyć wysokość zaliczki na włoski podatek dochodowy, waha się od 690 euro do 720 euro, w zależności od wysokości uzyskanego w roku dochodu. Ponadto, jak wynika z informacji Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej, doradcy podatkowego, starszego menedżera w PricewaterhouseCoopers, zobowiązanie podatkowe jest pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn wysokości ulgi przypadającej na dzieci podatnika (od 750 euro do 1120 euro na jedno dziecko) oraz współczynnika, którego wartość zależy od wysokości dochodu brutto podatnika.

...i wydatków na dzieci

Od włoskiego podatku należnego może zostać odliczona także kwota stanowiąca 19 proc. wydatków poniesionych przez danego podatnika w trakcie danego roku podatkowego na rzecz swoich dzieci.

- Katalog wydatków, które uprawniają do zastosowania wskazanego ograniczenia, jest jednak zamknięty. Na przykład, jeżeli podatnik poniósł wydatki na kształcenie swoich pociech w publicznej szkole średniej i/lub szkole wyższej, ma prawo obniżyć wysokość włoskiego zobowiązania podatkowego o kwotę stanowiącą 19 proc. poniesionych na ten cel opłat - argumentowała Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Według naszej ekspert, również w przypadku, gdy dzieci podatnika uczęszczają na zajęcia organizowane przez sportowe organizacje, równowartość 19 proc. opłat za uczestnictwo dzieci w takich zajęciach może zostać odliczona od zobowiązania podatkowego podatnika (do 210 euro). Przy takich wydatkach nie ma znaczenia, jak wysoki dochód w roku podatkowym osiągnął podatnik - do zastosowania odliczenia mają prawo osoby zarówno o niskich dochodach, jak i relatywnie wysokich.

Łukasz Bączyk podkreślił, że należy też pamiętać o zachowaniu dokumentów potwierdzających poniesienie wymienionych wydatków przez okres pięciu lat, rozpoczynający się od momentu poniesienia danego wydatku - włoskie władze skarbowe mogą bowiem poprosić podatnika o okazanie przedmiotowych dokumentów.