Pełnomocnictwo do e-deklaracji

Projekt zakłada również wprowadzenie odrębnego pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji oraz zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa. Podatnik, który będzie chciał upoważnić np. doradcę podatkowego lub księgową do podpisywania deklaracji elektronicznych, będzie musiał złożyć odrębne pełnomocnictwo, nawet jeśli wcześniej upoważnił taką osobę do składania deklaracji papierowych. Wzór nowego pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji oraz wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa określi minister finansów w rozporządzeniu.

Bez kosztów

Projekt nowelizacji obejmuje również zmiany w ustawie o opłacie skarbowej. Obecne przepisy dotyczące opłat za pełnomocnictwa rodzą wątpliwości, czy od pełnomocnictwa do składania deklaracji elektronicznej (obecnie na formularzu ZAW-E2) również należy uiszczać opłatę w wysokości 17 zł. W uzasadnieniu czytamy, że zgłoszenie osoby upoważnionej na formularzu ZAW-E2 nie podlega opłacie skarbowej. Co więcej, nowe pełnomocnictwa do składania e-deklaracji również będą wolne od opłaty skarbowej.

Projekt ustawy ma przejść szybką ścieżkę legislacyjną i zacząć obowiązywać już od 1 marca. Oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą łatwiej mogli złożyć zeznania roczne za 2008 rok w formie elektronicznej. Wymagany będzie tylko e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak przesłać zeznanie

Podatnicy mogą przesyłać e-deklaracje na dwa sposoby. Po pierwsze, za pomocą interaktywnych formularzy, które wyglądają jak ich papierowe odpowiedniki, ale wypełnia się je na komputerze. Formularze takie można za darmo ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Sposób ten jest zalecany osobom fizycznym, które składają np. zeznanie roczne PIT. Podatnik, który składa e-deklarację w ten sposób, nie ponosi więc dodatkowych kosztów. Procedura ta zajmuje jednak trochę czasu.

Drugi sposób jest przeznaczony dla firm oraz pełnomocników podatników, czyli np. doradców podatkowych lub biur księgowych, którzy składają wiele deklaracji podatkowych. Polega on na tym, że firma przesyła e-deklarację bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego. Aby skorzystać z tego sposobu, producent oprogramowania musi wcześniej dostarczyć specjalny moduł, który będzie umożliwiał rozliczenia z fiskusem drogą elektroniczną. Na rynku funkcjonują już programy, które umożliwiają przesyłanie e-deklaracji, ale ciągle jest ich mało.

89 rodzajów deklaracji można składać od 1 stycznia 2009 r. drogą elektroniczną

STANOWISKO MINISTERSTWA FINANSÓW

Resort finansów dostrzegł problem związany z koniecznością zawiadomienia o chęci składania deklaracji drogą elektroniczną. W swoim uzasadnieniu do projektu zmian stwierdza:

Obecnie obowiązujące przepisy są postrzegane jako bariera utrudniająca kontakt podatników i płatników w formie elektronicznej z organem podatkowym. Wobec powyższego w celu uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechnienia tej formy proponuje się odstąpienie od zawiadamiania przez podatnika lub płatnika naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej (uchyla się art. 3c ustawy Ordynacja podatkowa).

SZERSZA PERSPEKTYWA - E-PODATKI

Świetnym przykładem dobrze funkcjonujących systemów do rozliczeń podatkowych przez internet są kraje skandynawskie. W Szwecji już w 2006 roku z rozliczeń elektroniczych oraz telefonicznych skorzystało 2,6 mln podatników. W kraju tym można złożyć deklarację podatkową również za pomocą SMS-ów. W Norwegii podatnicy mogą sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe za pomocą internetowych stron urzędów skarbowych. Mogą również poprosić o przesłanie informacji SMS-em o tym, kiedy deklaracja podatkowa będzie dostępna na stronach internetowych. W 2006 roku w Norwegii 72 proc. podatników złożyło deklaracje podatkowe przez internet. W Finlandii urząd może wypełnić zeznanie za podatnika, a podatnik sprawdza jedynie za pośrednictwem internetu, czy wszystko się zgadza. Jeśli nie ma uwag, nie musi nawet potwierdzać zgodności danych w zeznaniu.

Przykładem państwa, w którym rozliczenia elektroniczne nie są popularne, jest Belgia. Dostęp do internetu w tym kraju ma ok. 80 proc. obywateli, ale deklaracje podatkowe drogą elektroniczną w 2007 roku przesłało tylko 3,75 proc. podatników.