Podatniczka w ubiegłym roku otrzymała spadek po ojcu. Spadek został zgłoszony w urzędzie skarbowym.

- Czy powinnam wykazać nabyty spadek w rocznym rozliczeniu PIT - pyta pani Maria z Warszawy.

Nie. Przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski tytułem m.in. dziedziczenia. W przypadku takiego nabycia nie mają już zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że spadkobierca jest zobowiązany wyłącznie do rozliczenia podatku od spadków i darowizn. Warto przypomnieć, że najbliższa rodzina, w tym dzieci, podlega zwolnieniu z tego podatku pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym odpowiedniego zawiadomienia o nabyciu.

Przysporzenie z tytułu uzyskania majątku w spadku nie podlega podatkowi dochodowemu i w konsekwencji - nie trzeba go wykazywać w rocznym zeznaniu PIT.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).