RAPORT

W Czechach rodzice korzystają zarówno z dodatków socjalnych, jak i ulg podatkowych. Jak powiedziała Izabella Budek, ekspert w PricewaterhouseCoopers, również Czechom zależy na powstrzymaniu spadku urodzeń dzieci.

W 2008 roku każda czeska matka (niezależnie od sytuacji majątkowej) może liczyć na zasiłek porodowy, tzw. becikowe, w wysokości 13 tys. koron.

- Istnieje także dodatek rodzinny przysługujący na dziecko. Państwo przyznało rodzicom 7582 koron w 2007 roku na każde dziecko. Zasiłek jest wypłacany przez cztery lata. Oboje z rodziców mogą z niego korzystać, w zależności od tego, które zrezygnuje z pracy, aby przebywać w domu z dzieckiem - tłumaczyła Izabella Budek.

Jednocześnie dodała, że czescy rodzice otrzymują także specjalny dodatek dla dzieci, które po raz pierwszy pójdą do szkoły, tzw. kredkowe. Podobnie jak w przypadku zasiłku porodowego, państwo chce w ten sposób wspomóc rodziców w pokryciu części wydatków związanych z wyprawieniem dziecka do szkoły. Dodatek ten w 2007 roku wyniósł 1 tys. koron.

W 2008 roku podatnik w Czechach, rozliczając się z fiskusem w zeznaniu rocznym, może od finalnej kwoty zobowiązania podatkowego dokonać generalnego odliczenia w kwocie 24 840 koron.

- Taką samą kwotę (24 840 koron) może odliczyć małżonek, jeśli mieszka z podatnikiem, a dochód współmałżonka nie przekroczył 38 040 koron. Z takiego odliczenia mogą skorzystać w Czechach także nierezydenci podatkowi, pod warunkiem że dochód podatnika (lub małżonka) ma źródło w Czechach i stanowi co najmniej 90 proc. całego dochodu podatnika (małżonka) - stwierdziła Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers.

Z jej informacji wynika, że w Czechach od 1 stycznia 2008 r. podatnik (lub małżonek) może obniżyć podatek należny o 10 680 koron rocznie za każde dziecko będące na jego utrzymaniu. Jeśli małżeństwo posiada dwoje dzieci, to podatnik (lub małżonek) może odliczyć 21 360 koron. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to odliczenie może być wykorzystane tylko przez jednego rodzica.

Z danych ekspertów PricewaterhouseCoopers wynika również, że ulga podatkowa rządzi się specjalnymi zasadami. Otóż można odliczyć sobie od podatku tylko część kwoty, która jest zależna od liczby miesięcy przez jakie rodzic utrzymywał dziecko (tzn. jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego, np. w marcu, wówczas podatnik w Czechach odliczy tylko 3/12 z kwoty 10 680 koron w zeznaniu podatkowym). Ponadto podatnik może odliczyć sobie kwotę 10 680 koron na każde dziecko będące na jego utrzymaniu w przedziale wiekowym 18 - 26 lat, pod warunkiem że dziecko uczy się w systemie dziennym w szkole/na uniwersytecie. Placówka taka powinna być uznawana przez czeskie ministerstwo edukacji. Taką samą kwotę odliczy podatnik w przypadku dziecka w wieku 18-26 lat, które nie uczęszcza do szkoły w systemie dziennym ze względu na chorobę lub niezdolność do regularnej nauki w szkole.

Powyższa ulga obowiązuje wszystkie dzieci poniżej 18 roku życia, bez względu na to, czy uczą się w szkole czy nie.

ULGA, GDY JEST NISKI PODATEK

Zgodnie z czeskimi przepisami, jeśli podatek jest niższy niż odliczenie na dziecko, wówczas podatnik może otrzymać specjalny bonus podatkowy równy różnicy między przysługującym odliczeniem na dziecko a kwotą podatku należnego danego podatnika. Jednak maksymalna kwota tego bonusa podatkowego nie może przekroczyć 52 200 koron.