RAPORT

Portugalski system ulg prorodzinnych oparty jest na metodzie odliczenia określonych kwot od podatku. Łukasz Karwacki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że wysokość tych kwot jest zależna od sytuacji osobistej i materialnej podatnika. Odmienne jest tylko podejście do alimentów orzeczonych przez sąd. Kwota uzyskana na tej podstawie jest wyłączona z podstawy opodatkowania.

Wysokość ulgi

Podstawowym rodzajem odliczeń są odliczenia należne każdemu podatnikowi, ale różne w zależności od jego sytuacji życiowej.

- Osoba samotna może odliczyć 221,65 euro od podatku. Małżeństwo dwukrotność tej kwoty, dodatkowo kolejne 221,65 euro odliczy podatnik utrzymujący przodka, a 161,20 euro można odliczyć od podatku z tytułu każdego utrzymywanego dziecka. Samotny rodzic będzie mógł obniżyć swój podatek o kwotę 322,40 euro - tłumaczy Łukasz Karwacki.

Jednocześnie dodaje, że ciekawym rozwiązaniem stosowanym w Portugalii jest wypłacanie jednorazowych, wolnych od opodatkowania, kwot z okazji zawarcia małżeństwa. Natomiast już jako małżeństwo para zobowiązana jest do wspólnego rozliczenia podatkowego.

- W przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych w Polsce para nie ma w tej kwestii możliwości zastosowania rozdzielnego rozliczenia, nawet gdyby było ono bardziej korzystne - stwierdza Łukasz Karwacki

Dodatek pieniężny

Kolejnym wsparciem dla rodziny jest dodatek płacony zgodnie z zasadami zasiłku macierzyńskiego. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, wskazuje, że jest on płacony w Portugalii przez pierwsze dziesięć miesięcy życia dziecka, a więc około 42-44 tygodni.

- Rodzina może odliczyć odpowiednie kwoty z tytułu posiadania dziecka aż do ukończenia przez niego 15 roku życia (dla dzieci uczących się aż do 24 roku życia pod warunkiem zamieszkiwania z rodzicami). Posiadanie dziecka jest w tym wypadku jedynym warunkiem zastosowania takiego odliczenia - argumentuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Wsparcie w ciężkiej sytuacji

Z informacji ekspertów PricewaterhouseCoopers wynika też, że innym rodzajem wsparcia jest dodatek, który mogą otrzymać rodzice w ciężkiej sytuacji materialnej, a których dzieci się uczą. Uzyskanie takiego dodatku musi poprzedzić wniosek do instytucji państwowej będącej odpowiednikiem polskiej opieki społecznej.

- Warto wiedzieć, że w Portugalii istnieje ulga wspierająca rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi - dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

ULGA NA CZŁONKÓW RODZINY

W Portugalii rodzina może także odliczyć 30 proc. wydatków na naukę każdego jej członka. Co prawda osoby samotne także mają taką możliwość, natomiast prorodzinność tej ulgi uwidacznia się przy zwiększeniu limitu odliczenia dla każdego z wychowywanych dzieci. Oczywiście niezbędne jest udokumentowanie poniesienia takich wydatków.

W celu zniwelowania różnic edukacyjnych rodziny, której łączne dochody nie przekraczają najwyższego progu podatkowego (obecnie 61 260 euro), może ona odliczyć od podatku 50 proc. wydatków na komputery, części komputerowe lub programy komputerowe.