Polacy pracujący w Holandii wzięli przykład z osób pracujących w Wielkiej Brytanii. Dziś rozpoczęli akcję obywatelską, pod hasłem: płacę podatki tylko raz, zbierając podpisy pod petycją do premiera Donalda Tuska w sprawie zmiany polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Umowa z Holandią z 2002 roku przewiduje zastosowanie do rozliczania dochodów z pracy metody proporcjonalnego odliczenia. W konsekwencji Polacy pracujący w Holandii, którzy nadal mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, muszą ze wszystkich dochodów rozliczać się w kraju. Jest tak nawet wtedy, gdy w ciągu roku zarabiali tylko w Holandii. Ponadto przy takim rozliczeniu Polak zarabiający w Holandii zazwyczaj w Polsce musi podatek jeszcze dopłacić.

- Chcemy płacić podatki. Obecne uregulowania podatkowe są niesprawiedliwe. Zważywszy na wysokie koszty utrzymania w Holandii, dopłacanie PIT w Polsce jest dla nas dużym ciężarem, udaremniającym wszelkie finansowe korzyści płynące z naszego trudu i wysiłku pracy za granicą. Chcemy wrócić do kraju i móc bezpiecznie zainwestować zarobione w Holandii pieniądze bez obawy przed fiskusem - tłumaczą organizatorzy akcji.

Apelują do premiera o szybką renegocjację obecnej umowy, podobnie jak było z umową z Wielką Brytanią w 2006 roku. Polacy chcą, aby po zmianie umowy do rozliczeń podatkowych zastosowanie miała metoda wyłączenia z progresją.

SŁOWNIK

Metoda proporcjonalnego odliczenia - dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Metoda wyłączenia z progresją - w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.