NOWOŚĆ

Wczoraj polski minister finansów Jacek Rostowski i minister finansów Austrii Wilhelm Molterer podpisali protokół o zmianie umowy między Polską a Austrią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z 2004 roku. Celem zawarcia protokołu jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów polskich rezydentów, osiąganych w Austrii, z metody odliczenia proporcjonalnego na metodę wyłączenia z progresją.

Obecnie dochód uzyskany w Austrii jest opodatkowany w Polsce, jednak podatek zapłacony za granicą jest odliczany od podatku należnego w kraju.

Protokół wprowadzi metodę wyłączenia z progresją, która polega na tym, że uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu (polskiego i zagranicznego).

- Podpisanie protokołu to reagowanie na potrzeby zwykłych ludzi - podkreśla premier Donald Tusk.

Gdy wejdzie on w życie, Polacy pracujący w Austrii nie będą musieli rozliczać się z polskim fiskusem.

Protokół wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez oba państwa. W przypadku ratyfikowania protokołu w 2008 roku nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2009 r.

SŁOWNIK

Metoda proporcjonalnego odliczenia - dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Metoda wyłączenia z progresją - w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów. Dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu.