Wycofanie zgromadzonych składek na ubezpieczenie na życie jest przychodem zwolnionym z podatku – uznał WSA w Łodzi. Sprawa dotyczyła kobiety, prezesa spółki. Firma chciała jej wykupić ubezpieczenie na życie o charakterze ochronno-inwestycyjnym.
W części inwestycyjnej byłyby dwa rachunki: podstawowy (składki z tej części byłyby przeznaczane m.in. na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym) i dodatkowy. Umowa ubezpieczeniowa przewidywałaby też możliwość wypłaty pieniędzy z części inwestycyjnej. Wypłata nie mogłaby przekroczyć kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie, przy czym swobodnie można byłoby dysponować tylko pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku dodatkowym. Chcąc wypłacić pieniądze z rachunku inwestycyjnego, spółka (jako ubezpieczający) musiałaby złożyć wniosek.
Reklama

Reklama
Spór z fiskusem dotyczył PIT od pieniędzy z części inwestycyjnej polisy. Kobieta uważała, że skoro nie przekroczą one sumy wpłaconych składek, będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uważał, że sama wypłata z części inwestycyjnej nie będzie w ogóle przychodem. Natomiast wypłata na skutek wykupu polisy będzie opodatkowana PIT.
WSA w Łodzi orzekł, że organ popełnił błąd, uznając, iż w sprawie mamy do czynienia z wykupem polisy ubezpieczeniowej. Potwierdził natomiast, że prezes nie będzie musiała płacić podatku. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT zwolnione z podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych, z wyjątkiem m.in. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a ustawy o PIT. Z art. 24 ust. 15 wynika, że w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.
Z przepisów tych wynika więc, że jeśli podatnik nie otrzyma świadczenia przewyższającego kwotę wpłaconych składek, to nie powstaje u niego dochód podlegający opodatkowaniu – orzekł WSA.
Sąd zwrócił uwagę na to, że art. 21 ust. 1 pkt 4 nie różnicuje, czy wolna od podatku jest kwota otrzymana z tytułu ubezpieczenia w związku z realizacją funkcji ochronnej, czy inwestycyjnej. Wskazuje natomiast wyraźnie, że zwolnieniu nie podlega wyłącznie dochód, o którym mowa m.in. w art. 24 ust. 15 ustawy i PIT. Skoro więc prezes otrzyma środki z części inwestycyjnej polisy, które nie są jej dochodem, a jedynie zgromadzonymi składkami, to uzyska ona przychód zwolniony z podatku – uznał WSA. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 19 października 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 726/17.