RAPORT

Na Węgrzech można wyróżnić dwa, powiązane ze sobą, rodzaje wsparcia (w tym podatkowego) dla rodzin: długoterminowe i krótkoterminowe, funkcjonujące w pierwszych latach życia dzieci. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers stwierdza, że do najważniejszych elementów systemu długoterminowego należą: zasiłek rodzinny, rodzinna ulga podatkowa, społeczny system wsparcia dla dzieci (podstawowy i uzupełniający), gwarantowane minimum społeczne oraz zasiłek mieszkaniowy.

Zasiłek bez PIT

Ogólnie dostępny zasiłek rodzinny jest wyłączony z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

- Jest on wypłacany miesięcznie do czasu ukończenia przez dziecko edukacji w szkole średniej lub ukończenia 23 roku życia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od liczby dzieci - dodaje Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Z jej informacji wynika także, że na Węgrzech obowiązuje również ulga podatkowa dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

- Polega ona na odliczaniu co miesiąc stałej kwoty, pomnożonej przez liczbę dzieci, od zaliczki na podatek dochodowy. Limit wiekowy jest taki sam jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Ulga ta może być rozliczana przez rodziców osobno lub wspólnie - wyjaśnia Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

System wsparcia dzieci

Ważnym elementem polityki prorodzinnej na Węgrzech jest społeczny system wsparcia dzieci.

- Jego zasady uzależniają to wsparcie od poziomu dochodów w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na osobę. System wsparcia przeznaczony jest głównie dla najuboższych rodzin i realizowany za pomocą świadczeń pieniężnych (dwie wypłaty w ciągu roku) oraz w naturze. Opodatkowane podatkiem dochodowym są tylko świadczenia w naturze - wskazał Mariusz Ferenc, młodszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Podkreślił też, że dodatkowo w 2006 roku wprowadzony został uzupełniający społeczny system wsparcia funkcjonujący na analogicznych zasadach, a przeznaczony dla prawnych opiekunów dzieci. Świadczenia należące do tego systemu nie są opodatkowane.

Wysokość gwarantowanego społecznego minimum, świadczenia mającego na celu zapewnienie materialnych podstaw egzystencji najuboższym, jest, co do zasady, uzależniona od liczby dzieci. Podstawowym jednak warunkiem otrzymywania społecznego minimum jest pozostawanie bez pracy. W większości przypadków świadczenie to nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym.

Ważne!

W przypadku krótkoterminowej pomocy dla rodzin ważną funkcję pełni odpowiednik polskiego becikowego, czyli zapomoga macierzyńska. Ta jednorazowa wypłata jest zwolniona z opodatkowania