RAPORT

Od 1 stycznia 2008 r. wprowadzono w Bułgarii podatek liniowy w wysokości 10 proc. dochodów osiąganych przez osoby fizyczne.

- Podatek liniowy zastąpił tym samym stawki podatku w wysokości od 10 do 24 proc. obowiązujące w 2007 roku. Niski liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych w Bułgarii ma pomóc w zwalczaniu szarej strefy - tłumaczy Izabella Budek, konsultant w PricewaterhouseCoopers.

Roczna ulga...

W związku z wprowadzeniem w Bułgarii podatku liniowego, od 1 stycznia 2008 r. zniesiono wszystkie ulgi prorodzinne i odliczenia podatkowe korzystne dla rodzin z dziećmi oraz kwotę wolną od podatku.

- Takie ulgi obowiązywały jeszcze w 2007 roku. Roczna ulga na dziecko odliczana od podstawy opodatkowania wynosiła 420 lewów bułgarskich (około 210 euro) na jedno dziecko, 840 lewów (około 420 euro) na dwoje dzieci lub 1260 lewów (około 630 euro) na troje lub więcej dzieci. Z tych odliczeń skorzystają Bułgarzy po raz ostatni przygotowując zeznania podatkowe za 2007 rok, które będą składać w terminie do końca kwietnia 2008 r. - podkreśla Izabella Budek.

...dla rezydentów...

Odliczenia obowiązujące w 2007 roku przysługują rodzicowi, który jest rezydentem podatkowym Bułgarii. Z informacji Izabelli Budek wynika, że ulgi te dotyczą dzieci do 18 roku życia lub młodszych, które mieszkają w Bułgarii i są obywatelami tego kraju. Jednocześnie podatnik, który zamierza skorzystać z tego odliczenia, musi zadbać o to, aby drugi rodzic złożył oświadczenie, że nie będzie korzystał z ulgi.

- Ulga ta może być także wzięta pod uwagę przez pracodawcę w trakcie przygotowywania rocznego rozliczenia podatkowego od dochodów ze stosunku pracy osiąganych przez daną osobę i wówczas odpowiednio ujęta - dodaje ekspert PricewaterhouseCoopers.

...i kobiet

Obecnie prawodawstwo bułgarskie nadal przewiduje określony system pomocy dla swoich obywateli, m.in. przez system zasiłków i pomocy społecznej dla kobiet w ciąży, dla kobiet mających na utrzymaniu dzieci, jak również w mniejszym zakresie dla małoletnich dzieci.

- Jednak wspomniane formy pomocy skierowane są tylko do rodzin, których średni dochód nie przekracza określonej kwoty dochodu w 2008 roku, tj. 300 lewów (około 150 euro) miesięcznie na każdego członka rodziny - podsumowuje Izabella Budek.

FORMY POMOCY DLA RODZICÓW W BUŁGARII

Bułgaria zapewnia także inne formy pomocy dla rodzica lub dziecka. W 2008 roku pomoc taka jest przewidziana dla wymienionych osób:

• jednorazowy zasiłek dla kobiet w ciąży w wysokości 150 lewów (około 76 euro). Przy czym świadczenie to przysługuje w zależności od wysokości osiągniętego dochodu;

• jednorazowy zasiłek dla rodzica nowo narodzonego dziecka w wysokości 250 lewów (około 128 euro) na pierwsze dziecko, 600 lewów (około 300 euro) na drugie dziecko lub 200 lewów (około 100 euro) na trzecie i każde następne dziecko. Jest to jedyne świadczenie, jakie przysługuje bez względu na wysokość dochodu osiągniętego przez daną rodzinę;

• miesięczny zasiłek dla małoletnich dzieci, które uczęszczają do szkoły. Zasiłek jest wypłacany w wysokości 25 lewów (około 13 euro) na każde dziecko i tylko do 20 roku życia dziecka. Przy czym świadczenie to przysługuje w zależności od wysokości osiągniętego dochodu.

Pomoc dla dzieci finansowana ze środków państwowych nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Bułgarii.