• MINISTER FINANSÓW O PODATKACH. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział wczoraj, że nie zlikwiduje od 2008 roku podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Zastanowi się natomiast, czy zrobić to w 2009 roku. Minister przypomniał, że podczas debaty budżetowej zapowiedział obniżki składki rentowej w 2008 roku, a w 2009 roku zmiany w stawkach PIT. Priorytetem ministra jest też ograniczenie długu publicznego. Do 2011 roku rząd chce obniżyć dług publiczny o 4-7 pkt proc.
  • NOWELIZACJA USTAWY O DORADZTWIE PODATKOWYM. Sejm przyjął nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawa stanowiąca wykonanie wyroku Trybunał Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r. zakłada przyjęcie regulacji, na mocy których doradcy są uprawnieni do prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych oraz mają możliwość wykonywania zawodu jako osoby fizyczne lub jako uczestnicy spółek niemających osobowości prawnej. Doradcy posiadają obecnie obydwa uprawnienia, Trybunał zakwestionował jednak tryb ich wprowadzenia do ustawy w 2004 roku. W tym tygodniu ustawę rozpatrzy Senat.

Więcej www.sejm.gov.pl

  • NOWY WICEMINISTER FINANSÓW. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał 22 listopada Andrzeja Tadeusza Parafianowicza na stanowisko podsekretarza stanu - Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów - Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
  • PODATEK ROLNY I LEŚNY. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie poinformowała o średniej cenie sprzedaży drewna i średniej cenie zakupu żyta. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym oraz ustawą o podatku leśnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego i leśnego na obszarze gminy. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wyniosła 147,28 zł za 1 m sześc., natomiast średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wyniosła 58,29 zł za 1 decytonę.

Więcej www.warszawa.rio.pl

■ BADANIE ANKIETOWE W GIŻYCKIM URZĘDZIE. W Urzędzie Skarbowym w Giżycku przeprowadzane jest anonimowe badanie ankietowe oceny poziomu obsługi klientów. Ankieta ma na celu określić oczekiwania podatników wobec urzędu i wskazać, co należy usprawnić w jego pracy. Czas ankietowania to 12-27 listopada. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej urzędu: www.olsztyn.is.gov.pl/us/2807/ oraz na sali obsługi podatnika w giżyckim urzędzie, a także w Punkcie Obsługi Podatników w Węgorzewie.