Ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej, obowiązująca od 1 stycznia tego roku, umożliwiła podatnikom dobrowolnie spłacającym zaległości podatkowe zapłatę niższych odsetek za zwłokę.

"Zmiana premiuje podatników, którzy - nie czekając na kontrolę i decyzję organów podatkowych - sami uregulują swoje długi wobec fiskusa" - powiedziała w piątek PAP Magdalena Kobos, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik, który złoży korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn i zapłaci cały podatek, będzie mógł zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę, czyli 75 proc. stawki podstawowej. Zobowiązanie powinno być jednak uregulowane w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia korekty.

"Nowe przepisy mają zastosowanie do korekt deklaracji złożonych po 1 stycznia 2009 r."

Według obwieszczenia ministra finansów z 6 stycznia 2009 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od dnia 1 stycznia 2009 r., wynosi 9,75 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Tymczasem stawka podstawowa sięga 13 proc.

"Ponieważ nowelizacji Ordynacji podatkowej nie nadano mocy wstecznej, obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się za okres przed dniem 1 stycznia 2009 r. Nowe przepisy mają zastosowanie do korekt deklaracji złożonych po 1 stycznia 2009 r. i nie obejmują sytuacji, kiedy korekta deklaracji została złożona przed tym dniem" - tłumaczy Magdalena Kobos.

Dodaje, że jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009 r., to do dnia 31 grudnia 2008 r. odsetki powinny być naliczane według stawki podstawowej, zaś od dnia 1 stycznia 2009 r., według stawki obniżonej.

Od 24 grudnia 2008 r. podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc.

"Odsetki za zwłokę będą naliczane na analogicznych zasadach, jak w przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę - wyjaśnia Kobos.

Do obliczania odsetek w takiej sytuacji zastosowanie ma wzór zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Od 24 grudnia 2008 r. podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc. W okresie od 27 listopada do 23 grudnia wynosiła 14,5 proc., a wcześniej 15 proc.