Praca księgowych to nie tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych, ale także planowanie i analiza kosztów, przygotowywanie budżetów, opracowywanie planów na wypadek ryzyka. Kim są najlepsi spośród nich? To pokaże konkurs Dziennika Gazety Prawnej, który wyłoni najlepszych polskich księgowych oraz biura rachunkowe 2017 roku. Może będziesz wśród nich? Zgłoś się do konkursu!

Celem czteroetapowego konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych polskich księgowych oraz biur rachunkowych 2017 roku.

Etap I – test online
Odbędzie się w dniach 25-29 września 2017 roku i będzie się składał z 15 pytań testowych.

Etap II – test online
Odbędzie się 6 października. Do wzięcia udziału w drugim etapie zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy odpowiedzieli bezbłędnie na 14 spośród 15 pytań pierwszego etapu. Dodatkowym kryterium uwzględnionym w tej rundzie konkursowej będzie czas w jakim uczestnicy odpowiedzą na pytania konkursowe.

Etap III – test podczas regionalnych, merytorycznych konferencji
Trzeci etap polega na przeprowadzeniu testu przy jednoczesnej obecności uczestników w ramach danej merytorycznej konferencji. Do udziału w tym etapie konkursu zaprosimy uczestników, którzy bezbłędnie rozwiązali test z II etapu. Również na tym etapie ważnym kryterium będzie czas w jakim uczestnicy odpowiedzą na pytania. Podczas regionalnych konferencji wręczone zostaną wyróżnienia dla najlepszych księgowych oraz biur rachunkowych w poszczególnych województwach.

Etap IV – test oraz Gala Finałowa
Do wzięcia udziału w czwartym etapie zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy przy rozwiązywaniu testu z etapu trzeciego uzyskali najwyższe pierwsze noty z danego województwa. Uczestnicy będą musieli rozwiązać test podczas Gali Finałowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2017 roku.

Konkursowi towarzyszyć będą merytoryczne konferencje, których celem jest edukowanie księgowych w zakresie zmian w podatkach i rachunkowości, poprzez wystąpienia oraz panele eksperckie.

Podczas spotkań omawiane będą propozycje zmian w podatkach dochodowych, VAT oraz podatkach i opłatach lokalnych.

Spotkania odbędą się w Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie.

Organizatorami konkursu są: Dziennik Gazeta Prawna, Sage Sp. z o.o. oraz Tax Care SA.

Partnerami merytorycznymi: Akademia Leona Koźmińskiego oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów.