Celem czteroetapowego konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych polskich księgowych oraz biur rachunkowych 2017 roku.

Etap I – test online
Odbędzie się w dniach 25-29 września 2017 roku i będzie się składał z 15 pytań testowych.

Etap II – test online
Odbędzie się 6 października. Do wzięcia udziału w drugim etapie zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy odpowiedzieli bezbłędnie na 14 spośród 15 pytań pierwszego etapu. Dodatkowym kryterium uwzględnionym w tej rundzie konkursowej będzie czas w jakim uczestnicy odpowiedzą na pytania konkursowe.

Etap III – test podczas regionalnych, merytorycznych konferencji
Trzeci etap polega na przeprowadzeniu testu przy jednoczesnej obecności uczestników w ramach danej merytorycznej konferencji. Do udziału w tym etapie konkursu zaprosimy uczestników, którzy bezbłędnie rozwiązali test z II etapu. Również na tym etapie ważnym kryterium będzie czas w jakim uczestnicy odpowiedzą na pytania. Podczas regionalnych konferencji wręczone zostaną wyróżnienia dla najlepszych księgowych oraz biur rachunkowych w poszczególnych województwach.

Etap IV – test oraz Gala Finałowa
Do wzięcia udziału w czwartym etapie zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy przy rozwiązywaniu testu z etapu trzeciego uzyskali najwyższe pierwsze noty z danego województwa. Uczestnicy będą musieli rozwiązać test podczas Gali Finałowej w Warszawie w dniu 7 grudnia 2017 roku.

Konkursowi towarzyszyć będą merytoryczne konferencje, których celem jest edukowanie księgowych w zakresie zmian w podatkach i rachunkowości, poprzez wystąpienia oraz panele eksperckie.

Podczas spotkań omawiane będą propozycje zmian w podatkach dochodowych, VAT oraz podatkach i opłatach lokalnych.

Spotkania odbędą się w Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie.

Organizatorami konkursu są: Dziennik Gazeta Prawna, Sage Sp. z o.o. oraz Tax Care SA.

Partnerami merytorycznymi: Akademia Leona Koźmińskiego oraz Polska Izba Biegłych Rewidentów.