PORADA

Podatnik uzyskał we wrześniu 2007 r. przychody z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności znaku towarowego. Nie wie, jakie zastosować koszty uzyskania, rozliczając tego rodzaju przychody.

Przychody za przeniesienie prawa własności znaku towarowego trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT. Koszty z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela - określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu. Jeżeli jednak podatnik udowodni, że koszty uzyskania wspomnianych przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania wspomnianej 50-procentowej normy, to może uwzględnić faktycznie poniesione wydatki. Przepisy regulujące te kwestie zawarte są w art. 22 ust. 9-10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl