Potwierdziły się informacje DGP o tym, że Ministerstwo Finansów wycofuje się z pomysłu, aby przedsiębiorcy i obsługujące ich banki przesyłali dobowe pliki JPK_WB.
Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, która ukazała się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nie znajdziemy w nim już ani słowa o nowym obowiązku związanym z jednolitym plikiem kontrolnym. Resort finansów pierwotnie chciał, aby już od 1 września 2017 r. największe, średnie i małe firmy przesyłały co dobę swoje wyciągi bankowe w formacie JPK_WB. W praktyce wyręczałyby ich w tym obowiązku banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (choć zagraniczne firmy robiłyby to same). Pomysł resortu został skrytykowany, zarówno przez środowiska bankowe, jak i przedsiębiorców. Świadome tego MF sygnalizowało, że chce się z niego wycofać (pisaliśmy o tym w DGP 112/2017 „Fiskus jednak nie będzie codziennie zaglądał na konta).
Ciągle jednak w projekcie zapisany jest drugi ministerialny pomysł. Urzędy skarbowe będą mogły informować przedsiębiorców o tym, że np. ich kontrahent nie złożył deklaracji, nie podał w niej wszystkich wymaganych danych bądź nie zapłacił należnej daniny. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już od 1 października 2017 r. Celem jest ochrona uczciwych firm przed współpracą z podatkowym oszustem. Takie informacje nie będą już chronione przez tajemnicę skarbową. Ciekawski przedsiębiorca nie dostanie ich jednak od ręki. Będzie musiał wnioskować o wydanie zaświadczenia na ten temat i zapłacić 17 zł opłaty skarbowej – wynika z projektu. Resort finansów nadal chce też znowelizować art. 181 ordynacji podatkowej tak, aby jednoznacznie z niego wynikało, że dokumenty skarbówki wynikające z analizy JPK mogą być dowodami w postępowaniu podatkowym. To na wypadek ewentualnych sporów z podatnikami, które mogą się pojawić w przyszłości.
Niezależnie od rezygnacji z obowiązku przesyłania JPK_WB największe firmy muszą przedstawiać swoje wyciągi bankowe w tym formacie na żądanie fiskusa (od lipca 2016 r.). Pozostałe będą miały taki obowiązek dopiero w lipcu przyszłego roku. MF niedługo będzie miało też inny sposób na ocenę operacji bankowych firm. Ciągle trwają prace legislacyjne nad projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Po uruchomieniu w ramach Krajowej Administracji Skarbowej systemu teleinformatycznego STIR trafiać do niego będą dane dotyczące rachunków firmowych, a szef KAS oceni (wykona analizę ryzyka), które mogą być wykorzystywane do podatkowych oszustw. Takie rachunki będą blokowane na 3 dni z opcją przedłużenia blokady na 3 miesiące.
Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej na komisji prawniczej