Stała wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ułatwi rozliczenia samozatrudnionym. Podatnicy nie będą musieli sprawdzać cztery razy w roku, jakie kwoty składek powinni odprowadzać. Przedsiębiorcy generujący przychody i koszty w stałej wysokości mogą płacić stałe zaliczki na podatek.
ANALIZA
Zgodnie z obowiązującą już nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zasadą jest ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą raz do roku zamiast co kwartał. Pełne osiągnięcie celu ustawy wymaga także zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, która zgodnie z obecnymi przepisami jest zmieniana cztery razy w roku.