Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r., w którym Trybunał uznał, że progresywnie nakładana akcyza na samochody starsze niż dwuletnie, sięgająca nawet 65 proc., jest niezgodna z prawem wspólnotowym, gdyż powoduje nierówne traktowanie takich samych towarów.

Projekt reguluje zasady zwrotu podatnikom różnicy między podatkiem, jakim obciążony jest samochód sprzedany na terytorium kraju i od początku tu użytkowany, a podatkiem zapłaconym od samochodu sprowadzonego z zagranicy (różnicy między wartością podatku rezydualnego zawartego w cenie podobnego samochodu w Polsce, a podatku zapłaconego od sprowadzonego samochodu). Ustawa zakłada, że rekompensata będzie przysługiwała nie tylko osobom, które dokonały wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, czyli sprowadziły samochód z jednego z państw Unii Europejskiej, ale również importerom aut z państw spoza Wspólnoty.

Wysokość kwoty zwrotu podatnik będzie ustalał według kryteriów ustawowych, stosując w tym celu specjalny wzór. Projekt wprowadza również przepisy, które mają na celu wyeliminowanie przypadków sprowadzania samochodów po zaniżonej cenie.

Posłowie nie przychylili się do wniosku o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu zgłoszony przez Samoobronę. Zdaniem klubu, ETS uznał pobieranie akcyzy za niezgodne z prawem UE, w związku z tym podatnicy powinni odzyskać całą zapłaconą akcyzę.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl