PORADA

Podatnik korzysta z internetu mobilnego (laptop). Faktury ma wystawiane na siebie i żonę. Czy mogę odliczyć od dochodu kwotę dwa razy po 760 zł - pyta czytelnik.

Robert Zajdler, ekspert podatkowy z Instytutu Sobieskiego, przypomina, że na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), odliczeniu od dochodu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości do kwoty 760 zł w roku podatkowym.

- Ulga ta polega zatem na pomniejszeniu dochodu przed opodatkowaniem, a nie na odliczeniu poniesionego wydatku (lub jego części) bezpośrednio od podatku. Jednocześnie wysokość wydatków na ten cel dla potrzeb odliczenia ustala się na podstawie faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług - dodaje Robert Zajdler.

Według naszego eksperta, zasadą jest, że odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych wydatków, ale nie więcej niż limit ustawowy. Oznacza to, że w przypadku, gdy faktury wystawione wspólnie na męża i żonę przekraczają kwotę 1520 zł (2 x 760 zł), to małżonkowie odliczą maksymalnie taką kwotę.

- Jeżeli więcej osób figuruje na fakturze, limit 760 zł przysługuje każdej z nich - zastrzega Robert Zajdler.

Jednocześnie zwraca uwagę, że problemem może być tytuł prawny do odliczenia kosztów internetu mobilnego. Zgodnie z ustawą o PIT odliczeniu podlegają wydatki za użytkowanie internetu w domu (lokalu). Istnieje ścisłe powiązanie usługi z konkretnym miejscem. Odliczeniu podlegają wydatki ponoszone na użytkowanie sieci internet w miejscu zamieszkania. Nie jest jednoznacznie określone, czy korzystanie z internetu mobilnego nie będzie kwestionowane przez urząd skarbowy jako niepowiązane ściśle z konkretnym miejscem.

- Aby takim problemom zapobiec, konieczne jest uwidocznienie na otrzymywanej od dostawcy usługi fakturze za internet mobilny miejsca zamieszkania zgodnego z deklarowanym przez podatnika w formularzu NIP-1 lub NIP-3 - radzi Robert Zajdler.

ULGA INTERNETOWA W PRAKTYCE

Z ulgi na internet można skorzystać, gdy wydatki będą:

• poniesione przez podatnika

• poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

• potwierdzone fakturą VAT.