To dane z najnowszego sprawozdania Ministerstwa Finansów. Wynika z niego, że rolnicy nie są zainteresowani stosowaniem tej formy rozliczenia. W 2016 r. mogli oni sprzedawać przetworzone wyroby, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny czy ciasta, stosując preferencyjną 2-proc. stawkę podatku od przychodów ewidencjonowanych. To nowe rozwiązanie miało ograniczyć szarą strefę. Jednak na jego zastosowanie zdecydowało się zaledwie 110 podatników. Wykazali oni zaledwie 2,5 mln zł przychodu. To może tłumaczyć, dlaczego resort postanowił zmienić te zasady. Od początku tego roku rolnicy sprzedający produkty wytworzone we własnym gospodarstwie domowym mogą korzystać ze zwolnienia z podatku przy sprzedaży do kwoty 20 tys. zł. Dopiero od przychodów powyżej tej kwoty mogą płacić 2-proc. ryczałt.

Nie zmienia to faktu, że podatników rozliczających się ryczałtem wciąż przybywa. W 2016 r. było ich o prawie 60 tys. więcej niż rok wcześniej, tj. 1,062 tys. Łącznie wykazali przychody w wysokości prawie 50 mld zł (w rozliczeniu za 2015 r. – 46 mld zł).

Wzrosły również przychody przeciętnego ryczałtowca. W 2016 r. wykazał on średnio 46,4 tys. zł przychodów, podczas gdy w 2015 r. – 45,8 tys. zł, w 2014 r. – 44,7 tys. zł, a w 2013 r. – 43 tys. zł.

Najwięcej, bo 554 tys. osób (o 8256 więcej niż w 2015 r.), rozliczyło się ryczałtem z działalności gospodarczej. Wykazali w ten sposób łącznie ok. 39,5 mld zł przychodów.

Pozostałe ponad 9,8 mld zł to przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych tego typu umów. One również z roku na rok rosną. W 2015 r. ryczałtowcy wykazali z tego źródła o 1,3 mln zł mniej.

Rośnie również liczba wynajmujących, którzy wybierają ryczałt. W 2013 r. było ich 385 tys., w 2014 r. – 426 tys., w 2015 r. – 469 tys. osób, a w 2016 r. ponad pół miliona.

Z danych ministerstwa wynika, że zwiększa się zawieranie umów najmu okazjonalnego, choć nadal nie cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Rozwiązanie to zostało wprowadzone 28 lutego 2010 r. W ubiegłym roku do fiskusa zgłoszono 9884 takie umowy, czyli o 4166 więcej niż w 2015 r.

Podatników opodatkowujących ryczałtem przychody z najmu może jednak ubyć. Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami, które mają wprowadzić ograniczenia w stosowaniu preferencyjnej 8,5-proc. stawki. Próg ma wynosić 100 tys. zł rocznie (czyli 8333 zł miesięcznie). Zmiana ma obowiązywać od 2019 r., przy czym pod uwagę będą brane przychody z 2018 r. Limit będzie się odnosił do przychodów singli, ale też małżonków (patrz raport str. B5). ⒸⓅ

Rozliczenia ryczałtowców za 2016 r.

554 tys. – tyle zeznań złożyli prowadzący działalność

508 tys. – tyle zeznań przekazali podatnicy opodatkowujący najem ryczałtem

110 – tyle zeznań złożyli rolnicy opodatkowujący przychód ze sprzedaży swoich produktów