Dochody budżetu z VAT wzrosły w pierwszej połowie tego roku, mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat - poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

"Oznacza to, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane +zatrzymanymi zwrotami+. Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach" - oceniono.

Resort podał, że dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa skutecznego uszczelniania systemu podatkowego. Wyjaśniono, że w pierwszej połowie 2017 r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni.

MF przypomniało, że w pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1 proc. r/r (tj. ok. 17,6 mld zł). Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r).

Wyjaśniono, że przyczyny spadku o 7,9 mld zł (wartość zwrotów kasowo pierwszym półroczu 2016 r. wyniosła 45,77 mld zł, a w pierwszym półroczu br. 37,84 mld zł) kwoty zwrotów z VAT w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Po pierwsze wskazano na zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych przez podatników kwot zwrotów z VAT. Według MF wskazuje to na istotne zmniejszenie wyłudzeń nienależnych zwrotów z VAT.

"Stało się tak mimo wzrostu o 24,2 tys. liczby deklaracji ze zwrotem" - zauważono. Zgodnie z danymi MF w okresie od października 2015 r. do marca 2016 r. deklaracji takich złożono 575 tys., a w tym samym okresie rok później - 599 tys.

MF zwraca też uwagę na wcześniejszą wypłatę części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grudniu 2016 r. oraz przyspieszone od początku roku tempo zwrotów VAT. W okresie od stycznia do kwietnia 2016 r. firmy czekały średnio 43,3 dni, a w okresie styczeń-kwiecień br. - 39,9 dni.

Jednocześnie resort poinformował o niższej wartości wstrzymanych zwrotów VAT - o 1,8 mld zł. W pierwszej połowie 2016 r. na podstawie art. 87 ustawy o VAT wstrzymano zwrot 3,4 mld zł, a w analogicznym okresie tego roku - 1,6 mld zł. Łącznie przyspieszenie tempa zwrotów VAT oraz niższa wartość wstrzymanych zwrotów obniżyły dochody z VAT za pierwsze półrocze 2017 r. o ponad 2 mld zł.

"Reasumując, nie tylko nie miało miejsca zatrzymywanie zwrotów podatku VAT, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ale w rzeczywistości miała miejsce sytuacja odwrotna. Ograny podatkowe w 2017 roku zwracają szybciej VAT niż w roku 2016. Główną przyczyną wzrostu dochodów z VAT było zatem uszczelnienie systemu podatkowego, które skutkowało zmniejszeniem deklarowanych kwot zwrotów oraz zwiększeniem o około 9,76 mld wpływów brutto z VAT" – podkreślił, cytowany w komunikacie MF, dyrektor Departamentu Poboru Podatków Tomasz Strąk.

Do najważniejszych działań uszczelniających system podatkowy, składających się na wzrost dochodów VAT i spadek wartości zwrotów VAT w pierwszej połowie 2017 r. zaliczono: wprowadzone zmiany prawne (m.in. odwrócony VAT w budownictwie, obniżenie limitu płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorstwami z 15 tys. euro do 15 tys. zł, monitoring przewozów, ustawa antyhazardowa, pakiet paliwowy, zmiany dot. rejestracji firm, rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, wyższe kary za wystawianie fikcyjnych faktur itp.), rozbudowę zdolności analitycznych aparatu skarbowego, wzrost skuteczności poboru, kontroli i działań karno-skarbowych.