Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą dokonują rocznego rozliczenia podatkowego na formularzach podatkowych PIT-36 lub PIT-36L. Pierwszy z nich wybierają podatnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej. Druk ten nie jest jednak przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców. Wypełniają go również podatnicy, którzy zobowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Formularz PIT-36 wybierają również m.in. podatnicy, którzy osiągnęli przychody z najmu, czy też ze sprzedaży nieruchomości, o czym szerzej będzie mowa poniżej.

Druk PIT-36L przeznaczony jest natomiast dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według stawki liniowej.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Podatkowy w eGP.