~ Czy wartość 3,5 tys. zł to wartość, powyżej której zakup stanowi środek trwały? A poniżej jest wyposażeniem? Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Chodzi o zakup laptopa o wartości netto 3454,10 zł. Od jakiej kwoty ewidencjonować jako wyposażenie np. fotel fryzjerski za 1129 zł, suszarkę za 350 zł i co z tym? - pyta Oliwia na internetowym forum gazetaprawna.pl.

Wydatki na zakup laptopa za 3454,10 zł można od razu wpisać w koszty działalności. Jest to koszt podatkowy już w momencie jego poniesienia, chyba że sami tak go traktować nie chcemy. Co do zasady środkiem trwałym jest wszystko, co zamierzamy używać na potrzeby firmy dłużej niż rok. W praktyce jest tak jednak tylko z tymi składnikami, które kosztują powyżej 3,5 tys. zł. Jeśli kosztowały mniej, mamy trzy możliwości.

Pierwsza - nie uznawać takiej rzeczy za środek trwały i rzecz wpisać od razu w koszty. Druga - uznać rzecz za środek trwały i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, czyli wpisać całą kwotę w koszty, a rzecz umieścić w ewidencji środków trwałych. Trzecie - uznać rzecz za środek trwały i normalnie amortyzować, czyli wpisywać w koszty podatkowe po kawałku.

Wybór jednego z tych sposobów postępowania należy do nas. Biorąc pod uwagę rzeczy wymienione w pytaniu, można uznać, że zakup każdej z nich może być od razu zaliczony do kosztów podatkowych, nawet jeśli używane będą dłużej niż rok.

Kwestia kolejna to wyposażenie. Jest nim wszystko to, czego nie zaliczamy do środków trwałych. Wydatki na nabycie takich rzeczy wpisujemy do kosztów od razu. Poza tym mamy też obowiązek każdą taką rzecz, jeśli jej wartość przekracza 1,5 tys. zł, wpisać do ewidencji wyposażenia. A zatem laptop o wartości 3454,10 zł może być od razu wpisany do kosztów podatkowych, ale musi być w takim przypadku ujęty w ewidencji wyposażenia. Ale już fotel fryzjerski (1129 zł) czy suszarka (350 zł) ewidencją wyposażenia objęte być nie muszą.