Lokalizatory to nie koniec. Pakiet przewozowy obejmie także kolej – wynika z opublikowanego wczoraj, kolejnego już projektu jego nowelizacji
PROJEKT
Projekt zakłada, że w elektronicznym rejestrze SENT będzie musiał być zgłoszony przewóz wagonami takich towarów wrażliwych, jak paliwa, susz tytoniowy czy denaturat. Za zignorowanie nowych obowiązków będzie kara nawet do 46 proc. wartości przewożonego towaru.
Objęcie kolei pakietem przewozowym było konieczne, bo po wejściu w życie nowych przepisów wzrosła nawet o 100 proc. ilość transportowanych w ten sposób np. wyrobów energetycznych – wynika z uzasadnienia do projektu.
Takie zjawisko potwierdza Leszek Wieciech, dyrektor generalny w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. – Życie nie znosi próżni, a do naszej organizacji ciągle dochodzą sygnały o zwiększonym zainteresowaniu transportem towarów wrażliwych w wagonach kolejowych. Apelowaliśmy w związku z tym do Ministerstwa Finansów o objęcie ruchu kolejowego przepisami pakietu przewozowego, tak aby cały system był szczelny – mówi Leszek Wieciech.
Plan się ziścił
To, że pakietem przewozowym zostanie objęty także przewóz towarów wrażliwych koleją, zapowiadał już w czerwcu wiceminister finansów Piotr Walczak (patrz DGP nr 108/2017 „Zmiany będą wymierzone nie tylko w przestępców tytoniowych”).
Teraz plan ten urzeczywistnia się. Z projektu wynika, że transport towaru (np. paliwa) wagonem kolejowym będzie musiał zgłosić do rejestru SENT podmiot wysyłający bądź odbierający (w zależności od tego, czy jest to transport krajowy, import, eksport itp.).
Nowe obowiązki czekają też maszynistów, którzy zostali uznani za „kierujących” w rozumieniu pakietu przewozowego. Będą musieli podać kontrolującym numer referencyjny przewozu (z rejestru SENT) oraz niezbędne dokumenty. Jeśli maszynista nie poda numeru, to narazi się nawet na 7,5 tys. zł kary.
W przypadku przewozów o podwyższonym ryzyku, niezależnie od tego, czy koleją, czy drogami, fiskus będzie mógł wezwać przewoźnika do przedstawienia w wyznaczonym miejscu środka transportu wraz z towarem. Tam urzędnicy przeprowadzą kontrolę.
Z 5 tys. zł do 10 tys. zł wzrośnie wysokość kar nakładanych na przewoźników za nieuzupełnienie zgłoszenia rejestracyjnego w SENT o niektóre dane (np. numer środka transportu).
Bez żeglugi śródlądowej
Ministerstwo Finansów zrezygnowało natomiast ze specjalnego monitoringu żeglugi śródlądowej. Nie było to priorytetem resortu, bo poziom nieprawidłowości jest w tym przypadku o wiele mniejszy, a już dziś odbiorca np. paliwa przewożonego barką powinien zgłosić ten fakt w rejestrze SENT – wyjaśnia w rozmowie z DGP Edward Komorowski, zastępca dyrektora w Departamencie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w MF.
Projekt zwalnia też z monitoringu transport paliwa dla potrzeb Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Lokalizatory czekają na rząd
O poprzednim projekcie pisaliśmy szczegółowo w DGP nr 137/2017 „Ciąg dalszy operacji »Uszczelnianie poboru akcyzy«”. Wynika z niego, że pojazdy przewożące tzw. towary wrażliwe (np. paliwo, susz tytoniowy, skażony alkohol) będą musiały mieć włączone lokalizatory GPS/GSRM, aby urzędnicy fiskusa mogli na bieżąco śledzić trasę przejazdu. Ten projekt czeka już na przyjęcie przez rząd, ale będzie musiał być również notyfikowany w Komisji Europejskiej.
– To zapewne wydłuży całą procedurę, a tym samym później weszłyby w życie inne ważne zmiany, których domagał się od nas biznes. Dlatego zdecydowaliśmy się na dwie odrębne nowelizacje – tłumaczy DGP Edward Komorowski z MF.
Mniej biurokracji
W najnowszym projekcie są też zmiany, od dawna oczekiwane przez przedsiębiorców, bo powinny zmniejszyć biurokrację. Po pierwsze, firmy będą musiały ustalać rodzaj transportowanego towaru tylko na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN), a nie jak wcześniej również Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. To powinno ukrócić wiele obecnych wątpliwości interpretacyjnych.
Lżej powinny mieć też firmy, które dokonują tzw. przewozów łączonych. Jeśli będą przewozić razem np. paliwo i skażony alkohol, nie będą musiały odrębnie zgłaszać każdego z tych towarów. Znowelizowany art. 2 pkt 16 ustawy pozwoli na ich zbiorczą rejestrację.
Nowelizacja uchroni także przed karami, gdy fiskus ustali wprawdzie, że firma uchybiła przepisom pakietu przewozowego, ale budżet nie poniósł na tym strat (ani w VAT, ani w akcyzie).
Projekt nie zakłada natomiast oczekiwanego przez branże uchylenia obowiązku zgłaszania zakupu paliwa i olejów napędowych (powyżej 500 l) na stacjach benzynowych (o ile transakcja byłaby potwierdzona przez fakturę, paragon czy dokument dostawy). ⒸⓅ
Po Węgrzech i Polsce czas na Słowację
Na pomysł śledzenia towarów wrażliwych pierwsze wpadły Węgry. Od 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje tam baza System Kontroli Przewozu Transportem Drogowym Towarów, zwana EKAER. Okazała się na tyle dużym sukcesem tamtejszego fiskusa, że na ten przykład chętnie powołuje się polskie Ministerstwo Finansów.
Teraz podobne przepisy chce wprowadzić Słowacja. Rozważa uruchomienie Elektronicznego Systemu Kontroli Transportu (ang. Electronic Transport Control System – ETCS). Słowacy tak jak wcześniej Węgrzy i Polacy mają nadzieję, że pomoże to zmniejszyć poziom wyłudzeń podatkowych i zwiększyć wpływy do budżetu.
Polski pakiet przewozowy został zaskarżony do Komisji Europejskiej przez holenderskie stowarzyszenie przewoźników (TLN). Skarga wpłynęła w dniu, w którym wszedł on w życie (18 kwietnia 2017 r.). Komisja na razie ją analizuje. Więcej na ten temat pisaliśmy w DGP nr 80/2017 „Pakiet przewozowy zaskarżony do Brukseli. Przez Holendrów”. ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów oraz niektórych innych ustaw w uzgodnieniach międzyresortowych