Niektóre instrumenty finansowe można przekształcić łatwiej, niż wynika to z MSSF 9

autor: Katarzyna Trzpioła17.07.2017, 09:25; Aktualizacja: 17.07.2017, 09:57
podatki

Zgodnie z decyzją KE Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 „Instrumenty finansowe” (MSSF 9) będzie stosowany obowiązkowo od 1 stycznia 2018 r.źródło: ShutterStock

Standard wymaga retrospektywnego zastosowania. A to oznacza, że na 1 stycznia 2018 r. oraz na potrzeby danych porównawczych, czyli za 2017 r., trzeba ująć informacje tak, jakby był stosowany zawsze. Są jednak wyjątki.

Zgodnie z decyzją KE Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9 „Instrumenty finansowe” (MSSF 9) będzie stosowany obowiązkowo od 1 stycznia 2018 r. Termin ten wydaje się odległy, jednak trzeba pamiętać, że jednostki będą zobowiązane do pokazania pełnych danych porównawczych. Ponadto jest on na tyle skomplikowany, że poświęcono w nim cały duży rozdział przepisom przejściowym. Zatem każda jednostka posiadająca instrumenty finansowe (aktywa i zobowiązania) musi dokładnie przeanalizować, jakie skutki dla ksiąg rachunkowych będzie miała ta regulacja. I zapewne też z tego powodu niewiele podmiotów zdecydowało się na jego wcześniejsze wdrożenie.

Jak stosować

Jednostka standard MSSF 9 stosuje retrospektywnie, tak jak wymaga MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”. Od tego przewidziane są jednak wyjątki. Ponadto standardu nie stosuje się w odniesieniu do pozycji, których ujmowania już zaprzestano na dzień 1 stycznia 2018 r.

Takie retrospektywne zastosowanie oznacza, że należy na 1 stycznia 2018 r. oraz na potrzeby danych porównawczych, czyli za 2017 r. ująć informacje dotyczące instrumentów finansowych tak jakby standard ten był stosowany zawsze.

Zaznaczyć należy, że jeżeli jednostka sporządza śródroczne raporty finansowe zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, to nie musi stosować wymogów MSSF 9 w odniesieniu do okresów śródrocznych poprzedzających dzień pierwszego zastosowania, jeżeli jest to niewykonalne w praktyce. [ramka]

Zasady dotyczące klasyfikacji i wyceny

W standardzie wskazano, że stosowany przez jednostkę model wyceny jest kluczowy dla sposobu początkowego ujęcia aktywów finansowych, które generalnie powinny być ujmowane jako wyceniane przez wynik finansowy w wartości godziwej. I jedynie przy początkowym ujęciu można pod pewnymi restrykcyjnymi warunkami dokonać innej klasyfikacji. Wyjątek stanowi wejście w życie MSSF 9, kiedy to jednostka na podstawie faktów i okoliczności występujących na ten dzień ocenia, czy składnik aktywów finansowych spełnia warunki umożliwiające zaklasyfikowanie instrumentu do wyceny inaczej niż w wartości godziwej przez wynik finansowy, tj.:

● składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy;


Pozostało 85% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane