Organizator takiego zimowego przejazdu świadczy usługę transportu pasażerskiego i dzięki temu może płacić VAT według 8-proc. stawki – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Przyznał też, że wystarczy, aby na fakturze dokumentującej wykonanie świadczenia opisano je jako „kulig”.
Pytanie zadał przedsiębiorca zajmujący się wynajmem pokoi, pozyskiwaniem drewna i przewozem osób bryczkami konnymi. Kuligów nie oferował gościom wynajmującym pokoje, tylko firmom zainteresowanym tymi usługami. Na fakturach opisywał swoje świadczenia jako „kulig”. Chciał jedynie potwierdzenia, że ma prawo do preferencyjnej stawki VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że konne kuligi można uznać za „pozostały transport pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany”, objęty 8-proc. stawką, zgodnie z poz. 157 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Wyjaśnił, że kulig, zgodnie z jego definicją słownikową, to jazda saniami albo orszakiem kilku sań zaprzężonym w konie. Niewątpliwie zatem jest to usługa przewozu osób. Odbiorca faktury z adnotacją „kulig” będzie mógł bez problemu zidentyfikować usługę, którą kupił – stwierdził dyrektor KIS. ⒸⓅ
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.200.2017.2.AW.