CIT
Koncerny międzynarodowe nie uciekną już przed podatkiem dzięki temu, że kraj unijny i pozaunijny odmiennie traktują tę samą płatność. Pomogą przepisy przyjęte wczoraj przez Radę Unii Europejskiej.
Chodzi o dyrektywę ATAD 2 będącą częścią większego pakietu unijnych regulacji, mających zapobiegać unikaniu opodatkowania. Dotyczy ona finansowych instrumentów hybrydowych, które koncerny międzynarodowe wykorzystują, aby zmniejszyć podatek do zapłaty w różnych państwach bądź nawet go uniknąć. W praktyce takie instrumenty wykorzystać można, jeśli dwa kraje odmiennie traktują jedną i tę samą płatność.
Takie rozbieżności nauczyły się wykorzystywać koncerny z reguły mające oddziały, spółki zależne czy zakłady produkcyjne w wielu krajach. Sztucznie przesuwają swoje zyski do państwa, gdzie takie dochody nie są opodatkowane lub danina ustalona jest na niskim poziomie.
Skalę problemu zauważyła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która w październiku 2015 r. w ramach projektu BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) rekomendowała, aby państwa nie pozwalały na preferencje podatkowe w takim zakresie, w jakim nie została pobrana danina w drugim kraju. Komisja Europejska natychmiast zadeklarowała wdrożenie rekomendacji do unijnego prawa. Argumentowano, że instrumenty hybrydowe to jeden z najpopularniejszych sposobów unikania unijnego fiskusa.
W związku z tym najpierw w lipcu 2016 r. przyjęto dyrektywę, która zapobiegła ich wykorzystywaniu w obrębie UE, a wczoraj osiągnięto kompromis co do zapobiegania wykorzystywaniu rozbieżności w przepisach państw unijnych i pozaunijnych. Teraz kraje członkowskie powinny do końca 2019 r. (niektóre regulacje do końca 2021 r.) wdrożyć regulacje ATAD 2 do swojego prawa. ⒸⓅ