Podatnicy ryczałtu rozliczenia rocznego dokonują na formularzu PIT-28. Podatnicy karty składają PIT-16A. Ostatnim dniem na złożenie tych zeznań jest w 2009 roku, czyli w rozliczeniu za 2008 rok, 2 lutego.

Jeśli chodzi o możliwość skorzystania z ulg podatkowych, to ryczałtowiec ma prawo skorzystać ze wszystkich odliczeń przewidzianych w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym i jeśli oczywiście spełni warunki do skorzystania z danego odliczenia. Podatnik może więc w rozliczeniu rocznym uwzględnić np.: darowizny na pożytek publiczny lub kult religijny; ulgę na krew; ulgę rehabilitacyjną; ulgę z tytułu używania internetu.

Inaczej będzie z rozliczeniem podatników karty. Takie osoby składają bowiem zeznanie roczne PIT-16A - deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Również w tym przypadku kartowicze zeznanie muszą złożyć do 2 lutego 2009 r., bo 31 stycznia w 2009 r. wypada w sobotę. Podatnicy karty nie mają prawa do skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT.

Spis z natury

Wypełnienie zeznania rocznego i jego wysłanie do urzędu skarbowego to nie wszystkie obowiązki podatników ryczałtu. Są oni jeszcze zobowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej podatnicy są zobowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

Zakres opodatkowania

Warto przypomnieć, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Ryczałt mogą opłacać także podatnicy uzyskujący przychody z najmu. Przychody z najmu nieprzekraczające 4 tys. euro rocznie są opodatkowane 8,5-proc. stawką ryczałtu. Przychody wyższe niż ta kwota objęte są już stawką 20-proc.

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, jaką mogą wybrać podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Niestety, ten sposób rozliczeń z fiskusem mogą wybrać tylko niektórzy przedsiębiorcy. Opłaca się ona podatnikom prowadzącym małe biznesy i nieponoszącym zbyt dużych nakładów na prowadzenie działalności. Rozliczając się w ten sposób, nie ma bowiem możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.