VAT od usługi polegającej na naniesieniu powłoki antygraffiti na ekrany akustyczne rozlicza zamawiający, a nie wykonawca - potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Podatnik, który o to spytał, wyjaśnił, że generalny wykonawca dostarczył ekrany do jego siedziby (lakierni), gdzie zostały na nie nałożone specjalne powłoki antygraffiti. Następnie ekrany przetransportowano na budowę w celu zamontowania przez innych wykonawców.
Podatnik chciał się upewnić, że VAT od polakierowania zapłaci generalny wykonawca. Jego zdaniem nie ma znaczenia to, że swoją usługę wykonał w lakierni, a nie na terenie budowy. Ważne jest to, że usługa ta mieści się w ramach robót ogólnobudowlanych związanych z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych (PKWiU 42.11.20.0). Są one objęte odwrotnym obciążeniem (są wymienione w pozycji 17 załącznika nr 14 do ustawy o VAT).
Zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że mechanizm ten ma zastosowanie do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę, którym, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, jest firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Tak jest w tym przypadku.
Interpretacja dyrektora KIS z 21 kwietnia 2017 r. nr 2461-IBPP2.4512.131.2017.2.PG.