RAPORT

W Austrii obowiązują dwa rodzaje ulg prorodzinnych. Rodzic może otrzymać dodatkowy zasiłek na dzieci oraz dodatek rodzinny finansowany przez państwo i/lub skorzystać z systemu odliczeń od podatku, jakie mogą mieć zastosowanie w rozliczeniach podatkowych.

System gotówkowy

Izabella Budek, konsultant w Dziale podatkowym PricewaterhouseCoopers wyjaśnia, że jeśli chodzi o system świadczeń gotówkowych, to prawo austriackie przewiduje wypłaty zasiłków pieniężnych (wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych) płaconych dla rodziców dzieci do 18 roku życia lub do 26 roku życia, pod warunkiem że dziecko nadal się uczy lub jest niepełnosprawne (w tym przypadku dodatek może być wypłacany do 27 roku życia).

- Takie zasiłki wypłaca państwo austriackie na formalny wniosek zainteresowanego rodzica. Warto zauważyć, że zasiłki są wypłacane w sytuacji, w której dziecko nie otrzymuje podobnych zasiłków z innego państwa - tłumaczy Izabella Budek.

Odliczenie od podatku

Rodzic austriacki będący jedynym żywicielem rodziny oraz będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może skorzystać z odliczenia od podatku w związku z faktem posiadania dzieci. W rocznym zeznaniu podatkowym może obniżyć podatek do zapłaty odpowiednio: o 494 euro, jeśli ma jedno dziecko, o 669 euro, jeśli ma dwoje dzieci, o dodatkowo 220 euro na każde kolejne dziecko.

- Dla porównania, podatnik, który nie ma dzieci, ma prawo do odliczenia od podatku kwoty 364 euro - podkreśla nasza rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers.

Jednocześnie dodaje, że zgodnie z austriacką ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy austriaccy, którzy otrzymują zasiłki gotówkowe na dzieci mieszkające w Austrii, są uprawnieni do miesięcznego odliczenia od podatku kwoty 50,90 euro na każde dziecko.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ NA DZIECI

Dla rodziców dzieci mieszkających w Austrii przysługują następujące kwoty świadczeń:

• dzieci poniżej 3 roku życia - 105,40 euro miesięcznie,

• dzieci pomiędzy 4 a 10 rokiem życia - 112,70 euro miesięcznie,

• dzieci pomiędzy 11 a 19 rokiem życia - 130,90 euro miesięcznie,

• sieroty i dzieci pomiędzy 19 a 26 rokiem życia, uczęszczające do szkoły - 152,70 euro miesięcznie.

Dodatkowo od 1 stycznia 2008 r. kwoty te zostały podwyższone, tj.

• 12,80 euro miesięcznie dla rodziców pobierających zasiłek odpowiednio dla 2 dzieci,

• 47,80 euro miesięcznie dla rodziców pobierających zasiłek odpowiednio dla 3 dzieci,

• 97,80 euro miesięcznie dla rodziców pobierających zasiłek odpowiednio dla 4 dzieci,

• 50 euro miesięcznie dla rodziców pobierających zasiłek na każde kolejne dziecko.