Podatnik w zeznaniu PIT za 2008 rok wykaże nadpłatę podatku.

- Czy formę zwrotu podatku mogę wybrać samodzielnie, czy wybierze ją urząd skarbowy - pyta pan Przemysław z Krakowa.

Podatnik ma prawo wybrać jedną z kilku przewidzianych w Ordynacji podatkowej form otrzymania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.

Po pierwsze, podatnik może otrzymać zwrot podatku na konto bankowe. W tej sytuacji musi w urzędzie skarbowym podać numer rachunku bankowego, na który mają być wpłacone środki. Numer konta trzeba podać w aktualizacji NIP-3 - jeśli podatnik wcześniej, tj. w zgłoszeniu identyfikacyjnym o nadanie NIP lub aktualizacji danych, tego nie zrobił.

Drugi sposób odebrania pieniędzy to wizyta w kasie urzędu. W tym przypadku trzeba udać się do urzędu skarbowego i w kasie odebrać należne środki.

Trzecia metoda to przekaz pocztowy. W tym ostatnim przypadku wysokość nadpłaty podatku zostanie pomniejszona o koszty przekazu pocztowego. W konsekwencji listonosz, który przyniesie podatnikowi kwotę z urzędu skarbowego, odejmie od niej opłatę należną poczcie za przekazanie środków.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 77b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).