Pojazdy elektryczne objęte będą zerową stawką akcyzy - przewiduje projekt ustawy o elektromobilności, przekazany do konsultacji.

"Projektowane przepisy wprowadzą zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ustanawiające zerową stawkę akcyzy na pojazdy elektryczne. Zmiana taka, zdaniem projektodawcy korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów elektrycznych, a tym samym pozwoli osiągnąć zakładane cele w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i odpowiedniej infrastruktury" - napisano.

Dodano, że projekt ustawy przewiduje dokonania wyższego odpisu z tytułu zużycia pojazdu w przypadku przedsiębiorców.

W projekcie napisano, że pojazdy o napędzie alternatywnym będą miały możliwość korzystania z bus-pasów oraz będą zwolnione z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania.