Kwiecień to tradycyjnie ostatni moment na rozliczenie PIT. W tym roku jednak podatnicy mają dwa dni więcej. 30 kwietnia, czyli ustawowy ostatni dzień na rozliczenie, przypada bowiem w niedzielę. W takiej sytuacji termin przesuwa się do najbliższego dnia roboczego, czyli wtorku 2 maja. I ta data to w 2017 r. ostateczny termin złożenia rocznych zeznań podatkowych za 2016 r.
W tym roku podatnicy mają jeszcze szerszą ofertę, jeśli chodzi o możliwość wypełnienia i złożenia zeznania rocznego PIT. Do dotychczasowego wstępnie wypełnionego zeznania przez administrację podatkową doszła nowa metoda przygotowania zeznania przez skarbówkę. Chodzi o możliwość złożenia wniosku na formularzu PIT-WZ, w tym również za pośrednictwem banku (dotyczy to tylko wybranych banków).
Z kolei emeryci i renciści mają możliwość złożenia nowego oświadczenia na formularzu PIT-OP (oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego). Kolejną nowością w tegorocznych rozliczeniach jest także załącznik PIT-BR pozwalający rozliczyć działalność badawczo-rozwojową.

Terminy składania formularzy

Dziennik Gazeta Prawna

VAT-7, VAT-7K, VAT-7D

VAT-8

VAT-9M

VAT-12

VAT-13

VAT-UE

Które formularze trzeba złożyć

Dziennik Gazeta Prawna

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

PIT-39

SSE-R

Które załączniki do nich

PIT-B

PIT-BR (nowy)

PIT-D

PIT-DS

PIT-2K

PIT-M

PIT-O

PIT-ZG

PIT-Z

Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)
Co ważne, do 2 maja trzeba nie tylko złożyć zeznanie roczne PIT, lecz także wpłacić podatek, o ile wystąpi taka konieczność. Wpłaty na konto urzędu skarbowego muszą dokonać podatnicy, u których wystąpiła różnica między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym pobranych przez płatników. Innymi słowy, jeśli płatnicy pobrali mniej podatku, niż obliczyliśmy w zeznaniu, to różnicę trzeba dopłacić fiskusowi.
Warto przypomnieć, że z kolei dla podatników VAT ważną datą, jak co miesiąc, jest 25 kwietnia. Muszą oni złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8 (przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10 000 euro), VAT-9M (składają podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT), VAT-12 (w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu), VAT-13 (składają przedstawiciele podatkowi) oraz VAT-UE (wyłącznie w formie elektronicznej). Obowiązków podatników VAT nie będziemy jednak szerzej omawiać w naszym przewodniku. Pojawiają się one bowiem co miesiąc i są stałym elementem prowadzenia działalności. Skupimy się na obowiązkach w zakresie rozliczeń rocznych PIT.