Zmiana miejsca zamieszkania to nie tylko nowy komplet kluczy. Należy pamiętać o dopełnieniu szeregu formalności. Jednym z nich jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego.

Czynność ta jest istotna z punktu widzenia ciążącego na podatniku obowiązku corocznego złożenia zeznania podatkowego. Przyporządkowanie do konkretnej jednostki odbywa się właśnie poprzez analizę jej adresu.

Co do zasady deklarację należy skierować do 30 kwietnia każdego roku, do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku osób, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium RP decydującym jest miejsce pobytu.

PIT składa się za rok ubiegły, dlatego znaczenie ma data przeprowadzki. Jeżeli doszło do niej w styczniu 2017 roku (lub później) fakt ten nie ma znaczenia dla deklaracji podatkowych za 2016 roku. Podmiotem właściwym do ich rozpatrzenia jest urząd poprzedniego miejsca zamieszkania. Jeżeli jednak podatnik zmienił adres w trakcie 2016 roku należy zwrócić uwagę gdzie zamieszkiwał 31 grudnia, ta data będzie decydującą.

- Roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego co do miejsca zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego. W przypadku zmiany adresu należy w nim wskazać nowe dane. Dodanie nowego adresu w odpowiedniej rubryce będzie równoznaczne z jego zgłoszeniem (zmianą) na ostatni dzień roku, którego dotyczy – wyjaśnia Izabela Młynarczyk właściciel biura rachunkowego BRIM.

Specjalistka podpowiada, że z aktualizacją danych nie trzeba czekać do momentu rozliczenia. Można jej dokonać w każdej chwili za pośrednictwem formularza ZAP-3, który można złożyć w każdej chwili.