Przy zamknięciu roku w jednostkach budżetowych łatwo o błąd

autor: Magdalena Rypińska06.03.2017, 09:53; Aktualizacja: 06.03.2017, 10:05
Roczne zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej musi zostać sporządzone nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym.

Roczne zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej musi zostać sporządzone nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym.źródło: ShutterStock

Problem: Wydawałoby się, że nie ma nic bardziej oczywistego i usystematyzowanego w pracach księgowych, jak operacja zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego, potocznie nazywana zamknięciem roku. Są to bowiem działania, które w jednostce kontynuującej działalność powtarzają się co roku. Jednak jest to procedura tak złożona, na którą składa się tak wiele czynności, że łatwo o błąd lub niedotrzymanie terminu. Warto przypomnieć, na co muszą zwrócić uwagę księgowi jednostek budżetowych przy zamknięciu roku 2016, aby zostało ono zrobione prawidłowo.

 POMYŁKA 1. BEZ ROZLICZENIA I UJĘCIA W KSIĘGACH SKUTKÓW INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja jest jedną z kluczowych czynności przygotowujących księgi do zamknięcia i wiarygodnego określenia majątku w sprawozdaniu finansowym. Inwentaryzację przeprowadza się co do zasady w ostatnim kwartale roku w sensie wykonania czynności inwentaryzacyjnych (fizyczne dokonanie spisu), ale kluczowy jej etap, tj. ustalenie i rozliczenie różnic w księgach, wykonuje się w roku następnym jako jeden z kluczowych elementów zamknięcia roku. Aby prawidłowo odzwierciedlić stan majątku w przygotowywanym sprawozdaniu finansowym, należy pamiętać, że:

● termin przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów (z wyłączeniem wskazanych w ustawie) uważa się za dotrzymany, jeśli ich inwentaryzację zakończono do 15. dnia następnego roku;

● stan wynikający z ksiąg rachunkowych służący do ustalenia stanu składników majątku nie może być ustalony po dniu bilansowym (czyli stan ten powinien zostać ustalony przed 31 grudnia);

● różnice inwentaryzacyjne należy nie tylko ustalić, ale również wyjaśnić, do czego zobowiązuje art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ponieważ wyjaśnienie pozwala na właściwe zakwalifikowanie operacji gospodarczych rozliczenia różnic w księgach rachunkowych. Różnice należy bezwzględnie rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji;

● inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości. Obowiązek ten wynika z przepisów paragrafu 6 ust. 6 rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa (...) W praktyce oznacza to, że jednostka, inwentaryzując nieruchomości otrzymane w trwały zarząd lub nieodpłatne użytkowanie, np. grunt lub budynek, poza sporządzeniem dokumentacji inwentaryzacyjnej w postaci arkusza spisu z natury czy protokołu z weryfikacji sald, musi zwrócić się np. do gminy z wnioskiem o uzgodnienie, czy stwierdzone przez nią w toku inwentaryzacji dane dotyczące nieruchomości są zgodne z danymi w gminnym zasobie nieruchomości.

UWAGA:

● niezinwentaryzowanie składników majątku, co do których istnieje taki obowiązek, lub przeprowadzenie inwentaryzacji nieterminowo,

● nierzetelne przeprowadzenie tej inwentaryzacji,

● nieustalenie lub niewyjaśnienie ustalonych różnic,

● różnic bądź rozliczenie różnic w księgach rachunkowych niewłaściwego roku obrotowego stanowi poważny błąd i naruszenie przepisów zarówno prawa bilansowego, jak i przepisów w zakresie finansów publicznych, w szczególności dotyczących dyscypliny tych finansów. 

 POMYŁKA 2. BRAK PRAWIDŁOWEJ WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW


Pozostało jeszcze 65% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane