Nowy raport organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej pokazuje, że spółki działające w naszym regionie wpłacają do budżetów państw mniej podatku dochodowego niż zwykli obywatele.
Reklama

Węgry stały się regionalnym rajem podatkowym z 9% stawką podatku CIT, w Bułgarii 10 największych spółek nie tylko nie wpłaciło podatku, ale wręcz zostało przez rząd dofinansowane w ramach ulg i wyrównań podatkowych. W Słowenii spółka Gorenje od 10 lat nie zapłaciła podatku.

W Polsce już na etapie wybierania spółek do badania pojawił się problem. W porównaniu do innych państw, gdzie sprawozdania finansowe spółek dostępne są online - w Polsce nie wszystkie firmy zamieszczają swoje dane w internecie. Stąd wybór spółek z udziałem skarbu państwa, bo te mają obowiązek publikowania danych na stronach internetowych.

Oznacza, to jednak, że w naszym kraju nie mamy pełnego obrazu tego jak największe przedsiębiorstwa płacą podatki.

Podatek dochodowy od osób prawnych w naszym kraju stanowi 5,3% wszystkich podatków uiszczanych w kraju. Procentowo mniej do budżetu wnoszą tylko firmy na Węgrzech.

Potwierdza się światowy trend wyścigu do dna i stosowania szkodliwych praktyk podatkowych. - mówi Daria Żebrowska-Fresenbet, ekspertka IGO ds. sprawiedliwości podatkowej. Ruch sprawiedliwości podatkowej mówi od kilku już lat, że korporacje mają mniejsze obciążenia podatkowe niż zwykli ludzie i niestety, zdają się zapominać, że korzystają z usług publicznych takich jak np. infrastruktura, z kapitału ludzkiego i społecznego, które zostały zbudowane dzięki podatkom, które finansowały publiczną edukację. Korporacje powinny zatem płacić uczciwą część podatków, nie wyprowadzać zysków do rajów podatkowych i uczciwie konkurować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Nowy raport, którego IGO jest współautorem analizuje sytuacje podatkowe największych firm w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Czechach, Bułgarii, Słowenii oraz na Węgrzech i Łotwie. Dane zostały zebrane z baz OECD oraz sprawozdań finansowych 10 spółek z największym obrotem w każdym z krajów.