JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik posiada nieruchomość zabudowaną czterema budynkami wielorodzinnymi o łącznej liczbie mieszkań 1343. W nieruchomości tej część lokali mieszkalnych zostało przekształconych na odrębną własność. Ich właściciele nadal pozostali członkami spółdzielni. W budynkach tych znajdują się również lokale użytkowe, będące elementem części wspólnej, która w określonym udziale przypada osobom przekształcającym swoje mieszkania. Czy podatek dochodowy z tytułu najmu lokali użytkowych - w części będącej własnością osób, które przekształciły mieszkania na odrębną własność - powinna naliczać i odprowadzać spółdzielnia, czy właściciele lokali przekształconych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Przedmiotem opodatkowania dla spółdzielni - w przedstawionym stanie faktycznym - jest dochód, którego źródłem jest wynagrodzenie otrzymywane od właścicieli nieruchomości przypadających im części wspólnych lokali użytkowych za sprawowanie zarządu.

W analizowanym przypadku właścicielami przedmiotowych nieruchomości oraz części wspólnych im przynależnych są osoby fizyczne i to one uzyskują dochód z najmu. W konsekwencji na nich właśnie spoczywa obowiązek opodatkowania tego dochodu. Ustawodawca nie daje możliwości alternatywnego stosowania przepisów ustaw podatkowych w zależności od wieku i możliwości podatników, a także wysokości osiąganego przez nich dochodu, czy też ponoszonej straty.

Ustawodawca nakłada przy tym na właściciela lokalu, który jest podatnikiem podatku dochodowego, obowiązek samoopodatkowania dochodów z najmu. Przychodami z tytułu najmu, który nie stanowi działalności gospodarczej, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy są zobowiązani bez wezwania wpłacać zaliczki miesięczne.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 października 2008 r. (nr ITPB3/423-416/08/AW; ITPB1/415-414/08/MR)