ZMIANA PRAWA

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra finansów z 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M.P. nr 95, poz. 822).

W 2009 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków na inwestycje mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (tzw. ulga odsetkowa) nie może przekroczyć 243 460 zł. W rozliczeniu roku 2008 obowiązuje limit w kwocie 212 870 zł.

Wydatki na cele mieszkaniowe szczegółowo określa art. 26b ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. (zob. art. 9 ust. 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 217, poz. 1588 z późn. zm.).